KORRESPONDENS-
OCH E-POSTSCHACK

 

Korrespondensschack har bedrivits i organiserade former på internationell nivå alltsedan 1928. Det nuvarande ICCF (se nedan) som är normgivande och vars regler är sanktionerade av FIDE, bildades 1951. Numera organiserar ICCF även schackturneringar både via e-post och sedan 2004 via en webbserver, men det traditionella korrespondensschacket kommer inte att ha spelat ut sin roll förrän alla schackspelare i världen kan koppla upp sig till Internet. Denna avdelning fokuserar just på det korrespondensschack, som kretsar kring ICCF. Det finns i och för sig andra organisationer, som tillämpar samma regler. De flesta av dessa liksom webbplatser, som förmedlar eller organiserar matcher och turneringar i e-post och korrespondensschack, finns upptagna under kategorin Spelplatser.

Om du letar efter program för e-postschack, gå till Schackmjukvara.


Ajec-echecs.org - det franska korrschacksförbundets genomarbetade hemsida.

All India Correspondence Chess Federation - partierna spelas normalt brevledes, men förbundet har nyligen också börjat organisera turneringar via e-post. Språk: engelska.

All Service Postal Chess Club organiserade i slutet av 50-talet mästerskap i korrespondensschack för militär personal i USA, men numera kan vem som helst bli medlem. Klubben ger ut en tidskrift varannan månad.

American Postal Chess Tournaments, som har funnits till i mer än 30 år, organiserar olika typer av korr- och e-postturneringar.

An Argument in Favor of Correspondence Chess - John Knudsen argumenterar för varför man ska spela korrespondensschack.

Asociación Española de Ajedrez por Correspondencia organiserar sedan mer än 30 år turneringar i korrespondensschack, vilket numera också sker på nätet. AEAC fungerar också som en portal för alla korrschackspelare från den spanskspråkiga världen.

Asociación Santafesina de Ajedrez Postal (ASFAP) - det enda regionala korrschackförbundet i Argentina bildades 1991. Språk: spanska.

Associazone Scacchistica Italiana Giacatori per Corrispondenza - det italienska korrespondensschackförbundet.

Belgisch Schaakbord/L'Echiquier Belge - det belgiska korrschackförbundets tidskrift utkommer månatligen och kan laddas ner i PDF-format. Språk: flamländska och franska.

Bulgariens Korrespondensschackförbund - de första beläggen för korrespondensschackpartier i Bulgarien stammar från 1940. Språk: bulgariska och engelska.

Jason Bokar, internationell mästare i korrespondensschack, har en hemsida, som innehåller en hel del fakta om korrschack.

Wilfried Braakhuis från Holland, blev IECG-världsmästare 1999. En framgångsrik e-mailschackspelare måste kombinera en kirurgs skicklighet med en gamblers nerver, skriver han. Dessutom beundrar han Victoria Principal – från ”Dallas”. Språk: engelska.

British Correspondence Chess Association sköts av David Sugden, som bl.a. har skrivit DSB Chess Recorder program.

British Federation for Correspondence Chess bildades ursprungligen 1962. Förbundet tog guldmedalj i den elfte schackolympiaden för korrespondensschack.

Stephan Buseman, stormästare i korrespondensschack, har en hemsida, som bl.a. innehåller en avdelning med artiklar, "Using computers in CC - Opinions", som rekommenderas. Korrespondensschackspelare är delade i frågan om det är rätt eller fel i att använda schackprogram för att analysera korrpartier. Personligen anser jag att ett förbud mot att använda schackprogram i detta sammanhang är helt meningslöst, eftersom det är omöjligt att övervaka. Om det däremot är ett villkor att inte använda schackprogram på en viss spelplats för korr- eller e-mailschack, så måste detta naturligtvis respekteras.

Chessfriend.com är ett kommersiellt projekt och organiserar korrschackturneringar med höga penningpriser. Detta sker i samarbete med IECG, Chess Mail och Chessgate AG.

Chess Mail med Tim Harding som redaktör handlar mest om korrschack.

Chessy - Fernschach im Web - tyskspråkig webbplats om korrespondensschack. Databank med 350000 partier. Piggt utförande.

Correspondence Chess - Frank Seyl från Bonn i Tyskland, som spelar på IECG, lägger ut sina turneringsresultat och partier på nätet. Språk: engelska.

Correspondencechess.com , som drivs av John Knudsen, fungerar som inkörsport till korrespondensschack. En rad andra sidor är associerade till Correspondencechess.com som till exempel Correspondence Chess News

Crazypawn - Frederic Fricot föredrar att spela e-mailschack framför närschack på grund av familjeskäl. Han presenterar också några av sina partier på hemsidan. Språk: franska.

Deutscher Fernschachverbunds (BdF) officiella hemsida. Det finns också en separat ungdomssektion. BdF har numera också en spelserver. Språk: tyska.

Mike Donnelly, internationell mästare i korrespondensschack har en sida med egna partier och artiklar.

Dopisni Sah V Sloveniji (Korrespondenschack i Slovenien) – en mycket välgjord och innehållsrik sida på slovenska.

Échecs PhC - på Philippe Chopins hemsida, fransk korrschackmästare 2004, finner man huvudsakligen hans turneringsresultat och partier, som spelats på ICCF och AJEC sedan 1992, men också en del aktualiteter och recensioner av schacklitteratur. Språk: franska.

Emailchess and Chess in Art av Jim Kearman. Sidan innehåller tips om e-postschack, schack i konstens värld med mera.

Félag Íslandskra Bréfskákmanna, d.v.s. det isländska korrespondensschackförbundet, har skaffat sig en ny hemsida (endast på isländska).

Fernschach International - "den mest populära schacktidskriften för korrespondensschackspelare från hela världen" speglar verksamheten inom ICCF. Gratis provnummer. Språk: engelska och tyska.

Fernschachpost, organ för Deutscher Fernschachbund , har utkommit alltsedan juli 2005. Tidskriften innehåller vederhäftig och aktuell information om tilldragelser i korrschackvärlden. Språk: tyska.

Fernschach Wiki - Deutscher Fernschachbunds (BdF) Wikisida är ett uppslagsverk för alla medlemmar och besökare. Den ska ge information om alla frågor av intresse kring korrespondensschack, schackspelet i allmänhet, om Deutscher Fernschachbund (BdF) och om världskorrschackorganisationen ICCF.Språk: tyska.

Foudumail – club d´échecs par e-mail - sidan har skapats för att understödja dem som önskar spela e-mailschack. Webmastern har också skapat ett gratis program för e-mailschack, SGEchecsMail. Språk: franska.

Gladiatoren Ante Portas - två mycket framstående korrschackspelare, Volker-Michael Anton och Fritz Baumbach, har skrivit denna bok om Massows minnesturnering 1996 – 2001, en av de starkaste korrschackturneringar som någonsin genomförts. En CD-ROM med alla partier medföljer. Språk: tyska.

ICCF Amici - ICCF:s elektroniska schackmagasin, som startade den 10/6 2004, utkommer en gång i kvartalet. Innehållet är naturligtvis förstklassigt.

International Correspondence Chess Federation, det internationella korrschackförbundet, vars regler är sanktionerade av FIDE, har en informativ hemsida. Där finns resultat från ICCF:s turneringar, rankingtabeller, partisamlingar och annat. 60 nationella schackförbund med mer än 100000 medlemmar ingår i ICCF.

Kanadas Korrespondensschackförbund med aktuell tävlingsinformation och partier att ladda ner. Språk: engelska.

LADAC ( Liga Argentina de Ajedrez por Correspondencia) - det argentinska korrespondensschackförbundet bildades 1945.

Le Cheval d´Odin (Odins häst) - webmastern är korrschackspelare. Här hittar man partier, artiklar, öppningsanalyser och en del annat smått och gott om schack. Språk: franska.

Les Mousquetaires du Roi - Alexandre Dumas berömda musketörer har återuppstått i form av fyra korrschackspelare, som bildar ett lag tillsammans för spel i ICCF. Språk: franska och engelska.

Liga peruana de ajedrez a distancia, det peruanska korrschackförbundet, ingår naturligtvis i ICCF. Språk: spanska.

Ralph Marconis Chess Page ägnas framför allt åt korrespondensschack.

Mjblake.com har många intressanta länkar. Sidan fungerar också som värd för the International Email Chess Group Newsletter och the Social Correspondence Chess Association.

Nederlands Bonds van Corresponditeschakers - det nederländska korrschackförbundet. Den mest kände spelaren är Jan Timman, också mycket duktig närschackspelare.

Norges Postsjakkforbund - stiftat 1945.

Oscar van Rijswijk - holländare, som spelar e-mailschack på IECG, presenterar sig själv och sina pågående partier.

Victor Palciuskas som blev den tionde världsmästaren i korrespondensschack.

Quick Guide to Numeric Notation - en enkel sammanfattning av den numeriska notation som används särskilt i korrschack för att undvika missförstånd beroende på språkproblem.

Hans Ruwette - hans hemsida riktar sig speciellt till korrschackspelare. Man kan ladda ner partier, däribland Ruwettes bästa korrpartier. Språk: holländska och engelska.

Sahul Romanesc pe internet (Rumänska schackwebbsidor) företräder det rumänska korrespondensschackförbundet. Språk: rumänska och engelska.

Schweizer Fernschachvereinigung - det officiella korrespondensschackförbundet i Schweiz, anslutet till ICCF. Språk: tyska.

Scottish Correspondence Chess Association har en välgjord och allsidig hemsida med många länkar till korrschack och annat.

Social Correspondence Chess Association är en organisation, som enligt den egna beskrivningen tillhandahåller korrespondensschack av hög kvalité för spelare av alla kategorier. SCCA bildades redan 1940.

Sveriges Schackförbunds Korrespondensschackkommitté
Här finns information om SSKK:s turneringar, inklusive e-postturneringar, medlemstidningen Korrschack, välkommenterade partier och ett antal värdefulla länkar.

Thomas Stock har en samling länkar till korrespondensschack.

The Campbell Report är också en sida som är knuten till Correspondencechess.com.

The Correspondence Chess FAQ har sammanställts av Tim Harding. Mycket nyttig information.

The Correspondence Chess League of Australia, som är knutet till ICCF, har en ny officiell sida. Förbundet, som har 550 medlemmar, organiserar de australiska korrespondensschackmästerskapen, turneringar och spelar i NAPZ (North America and Pacific Zone Countries) med mera.

Ukrainas Korrespondensschackförbund - Ukraina är en mycket stark schacknation och har säkert också fostrat många goda korrschackspelare. Språk: ukrainska

Österrikes Schackförbund - avdelningen för korrespondensschack organiserar många slags turneringar.

Upp! Startsida!

eXTReMe Tracker

 

SCHACKPORTALEN