SPELPLATSER

Krav på spelplatser

Jag har delat in schackspelplatserna i tre olika kategorier, webbaserade, de som kräver särskilda uppkopplingsprogram (klienter) och de som erbjuder båda möjligheterna. Dessutom har jag förtecknat ett antal spelplatser för e-mail- och korrespondensschack. Det kan påpekas att denna förteckning är en av de mest omfattande som finns på internet, kanske den mest omfattande förteckning, som är kommenterande. Om en spelplats inte finns med på listan, beror det helt enkelt på att jag inte känner till den eller att det har varit omöjligt att registrera sig på spelplatsen.

Vilka krav ska man ställa på en spelplats?

Det ska vara lätt att hitta en motståndare, vilket i sin tur förutsätter att ett relativt stort antal spelare, minst 200, är inloggade samtidigt. Det är bra om det finns möjlighet att genomföra turneringar. Användargränssnittet ska vara enkelt. Det finns uppkopplingsprogram, som innehåller en uppsjö av kommandon, som du inte kan memorera utan du måste nästan sitta med en manual framför dig. Det får inte uppstå alltför många tekniska problem som att webbplatsen eller uppkopplingsprogrammet hänger sig. "Laggen" (genomförandetid, d.v.s den tid som förflyter mellan det att du gör ett drag på din skärm till dess att draget har genomförts på webbplatsen eller via uppkopplingsprogrammet) får inte vara alltför stor. Det är frustrerande att spela ett blixtparti med 3 minuters betänketid för respektive spelare, som i själva verket tar den dubbla tiden. Ratingen ska vara seriös - många spelplatser har en alltför generös rating. Om det finns flera spelare på en spelplats med en rating på över 2900, så är det någonting som inte stämmer.

Det är viktigt att kunna spara partier på spelplatsen, eller få dem mejlade till sig. Det är en stor fördel om det finns matchstatistik, spelarbiografier och möjlighet att chatta med varandra under spelets gång. Det är också viktigt att administratörerna har en stenhård attityd mot fuskare och knäppskallar, som häver ur sig okvädingsord mot sina motspelare.

En tävlingspelare med en rating över 2000 har förmodligen störst utbyte av ICC; en tävlingspelare med en rating på 1500 - 2000 kan lika gärna spela på chess.net, FICS, Playchess.com (Schach.de) eller WCN; och en amatörspelare kan lika gärna utnyttja gratispelplatser som Yahoo, Pogo, Game-Colony eller Playsite.

****

Det finns naturligtvis andra, som också har recenserat olika spelplatser:

Ajedrez online Chess är en schackportal, som avser att informera om de bästa schackspelplatserna. Dessutom finns avdelningar, där besökarna kan förbättra sitt schackspel gratis. Språk: spanska.

Edward D. Collins jämför i första hand en spelplats som Yahoo med de renodlade schackservrarna.

Chess Online publicerar genomarbetade recensioner av schackspelplatser.

Complete Chess Server Guide, av stormästare Roland Schmaltz, alias Hawkeye på ICC, fyra gånger världsmästare i enminutersblixt, har slutligen publicerat denna bok om att spela schack på internet.

Robert Pawlak recenserar också olika schackservrar i en artikel. Jag är mer positiv till chess.net än vad han är - i övrigt är jag i stort sett överens.

Susan Polgar har skrivit denna artikel, "The new Age of Internet Chess" (2005), i vilken hon går igenom för- och nackdelar med att spela schack på Internet liksom de viktigaste schackservrarna.

Where to play chess online - About.Chess har gjort en grundlig genomgång av ett stort antal spelplatser i en serie på sex artiklar.

WEBBASERADE SPELPLATSER

Ajedrez Digital - spanskpråkig spelplats med få spelare och begränsade funktioner - till exempel ingen tidsinställning eller möjlighet att ge upp ett parti.

AjedrezJuego.com är en gratis spelplats för schack, mot mänskliga motståndare såväl som schackprogram. Dessutom kan man följa partier som spelas, delta i simultanmatcher, turneringar och schackträning online. Spelarna kan ta del av uppemot 100 evenemang dagligen. Spelplatsen använder samma gränssnitt som multispelplatsen Buho21. Språk: spanska.

AjedrezOnline.com - spanskspråkig spelplats. Användarvänligt gränssnitt. En spelare hade spelat 17000 partier på spelplatsen! 206 spelare uppkopplade kl.13.10 den 3/1 2004.

Beat the king - ny tysk webbaserad spelplats, som när detta skrives, fortfarande befinner sig på beta-stadiet. Den är dock fullt funktionsduglig.

Blip.se (f.d. TV 4 i Sverige) har bland annat en spelplats för schack. Blip.se har varit den enda svenska spelplatsen för schack i realtid. Spelplatsen bygger på samma koncept som Yahoo, Pogo med flera, d.v.s. man skapar ett schackbord, utmanar en spelare eller väntar på att någon ska slå sig ner. 233 spelare var inloggade kl. 22.16 den 28/1 2005.

BrainKing.com - webbaserad spelplats med 21263 användare - 188 spelare online kl. 20.21 den 19/11 2005. Man kan spela en rad schackvarianter liksom andra brädspel. Användarvänlig spelplats. Språk: Fjorton, inklusive esperanto!

BrowserChess skapades juni 2002. Du kan spela både mot ett schackprogram och mot andra besökare. Enmansprojekt. Gratis.

Buho21, som startade 2006, är en gratis multispelplats med massor av olika spel, däribland schack. Den 5/1 2013 kl. 22.28 var 1851 spelare online. Språk: spanska och engelska.

Caissa´s Web - webbplatsen är användarvänlig, men gränssnittet (eller servern) är trög. Man drabbas ofta av "lag" (fördröjning), när man spelar blixt. Därför har jag också slutat spela blixt på Caissa. Däremot är det ett bra ställe att spela korrespondensschack på. Caissa satsar mycket på den sociala sidan: Det finns en utförlig matchstatistik, debattbulletin, utförligt utrymme för egna biografier, och man kan spara upp till 250 partier på webbplatsen. 137 spelare var inloggade kl. 21.44 den 7/4 2001. 30 dagars prövoperiod - sedan måste man betala.

Chess17.com - gratis spelplats för både blixtpartier och långsamma partier. Språk: engelska och franska.

ChessAnyTime - för närvarande (8/2 2003) spelar 50 till 80 schackspelare här samtidigt. Gränssnittet är mycket bra. Det behövs bra gratis spelplatser.

ChessBoss - spelplats på betastadiet med den senaste schackteknologin, enligt egen utsago. Du kan inte bara spela standardschack utan även andra varianter. Spelplatsens huvudsakliga fokus är inriktad på att “befrämja god och nyttig tävlingsverksamhet för hela världen gratis? Dessutom finns schacknyheter och en undervisningssektion för nybörjare.

ChessCanada.net - ny kanadensisk spelplats. Endast ett trettiotal spelare registrerade, och ingen annan närvarande när jag registrerade mig den 9/5 2002. Gränssnitten är egna.

Chess Club of Kavala - ny spelplats enligt samma koncept som Yahoo, Pogo med flera. Omkring 60 spelare inloggade kl. 21.57 den 14/4 2002. Språk: grekiska och engelska.

Chessfriends.com - här kan man spela både direkt och via e-post, mot mänskliga spelare liksom mot schackprogram. Drygt 600 spelare var inloggade den 26/11 2011.

Chess Here - en ny, gratis spelplats för både schack i realtid och korrespondensschack. Dessutom erbjuds tillgång till en databas med tusentals stormästarpartier.

Chess Informant har också en spelplats. Spelar någon där? Gratis!

Chess Line - spelplats, som sköts av Antonio Vilei, för schack i realtid. Inte en särskilt avancerad spelplats i jämförelse med de etablerade spelplatserna. Funktionsdugligt gränssnitt. Få spelare. Språk: engelska.

Chess.Lt - litauisk webbsida, som består av två delar, en spelplats och en del, som mer har karaktären av en portal. Den senare informerar om schackvärlden: klubbar och förbund både i Litauen och utomlands, artiklar och nyheter samt turningskalender. På spelplatsen spelas i genomsnitt 3000 partier per dag. Det var (20/11 2003) absolut inte något problem att hitta motståndare där. Har man spelat 1000 partier på spelplatsen, blir man medlem av klubb 1000 (vilket uppemot 1700 spelare har blivit). Språk: litauiska, engelska och ryska.

Chillboard.de - här kan du spela schack gratis via din bläddrare. Språk: tyska

Cyberchess.net - gratis, webbaserad spelplats. Enkel men snygg layout.

Echecs.com - fransk spelplats för schack i realtid, som även har en klubbsida. 296 spelare närvarande kl. 01.05 den 17/8 2003. Välgjord och användarvänlig spelplats.

FlyOrDie.com - multispelplats med bland annat schack. Schackpjäserna är futuristiska. Hittills är det svårt att säga hur många spelare som egentligen spelar här. Språk: engelska, tyska och spanska.

Funcom administrerar flera spel på sin spelplats, nu också schack. Företaget är ursprungligen norskt, men finns även i Schweiz och USA. Man går in i ett virtuell rum och sätter sig sedan vid ett virtuellt bord (se Yahoo, Pogo med flera andra spelplatser). Spelplatsen har lanserats av Chello i Sverige. Svensk version.

Game-Colony - Detta är en spelplats, som tillkom under år 2000. Den har initierats av samma personer, som skapade ChessLab, den första interaktiva partidatabasen på nätet. Spelplatsen är mycket vacker, välutformad och användarvänlig. Jag saknar turneringar, matchstatistik och spelarbiografier. 205 spelare var inloggade samtidigt kl. 22.57 den 10/1 2001. Gratis! Den tycks ha fått en tvillingsida, PlayJava.com med samma utförande och samma lösenord.

Gamespark - f.d. Clever Chess, spelplats med bl.a. schack. Enkelt gränssnitt, men med röstkommentar. Några spelare ville spela schack den 18/12 2001.

IChess är en krånglig spelplats. Man måste trassla med flera lösenord, innan man kan skapa ett parti. Sedan kommer man överens med motspelaren om tidskontroll etcetera. Det är omöjligt att avgöra hur många som använder spelplatsen, som förmodligen drivs av någon eller några entusiaster. Gratis!

InstantChess är en spelplats, där man paras ihop automatiskt. Sedan har man flera handlingsmöjligheter, exempelvis kan man komma överens om annan tidskontroll, chatta, ta paus etc. 403 spelare inloggade kl. 00.01 den 26/4 2002. Gratis!

Internet Chess Kingdom är en spelplats belägen i Ukraina. Krånglig - jag har inte lyckats spela ett enda parti där. Satsar på turneringar och spelar om pengar i storleksordningen 10 dollar per parti. Det senare skulle inte jag göra av säkerhetsskäl.

Kurnik - polsk multispelplats. 225 spelare uppkopplade kl. 22.22 den 18/2 2003. Det går tydligen att ställa om språket till svenska också.

Live Chess - gratis schackspelplats, men du kan också installera spelplattformen på din egen webbplats genom att klistra in en html-kod.

LudoTeKa.com - flerspråkig (spanska, baskiska, engelska och franska) multispelplats med bland annat schack. Blekt men fullt funktionsdugligt gränssnitt. 31 spelare var närvarande kl. 23.40 den 16/5 2003.

Lycos Gamesville - med rum och bord. 91 spelare var inloggade kl. 00.05 den 10/8 2002. Enkelt gränssnitt. Man kan få ett spelat parti mejlat till sig.

MeinGames innehåller mängder av olika spel, däribland schack. Språk: engelska och ryska.

OnlineChess.com , f.d Chessed. Man kan spela schack om pengar där, om man vill. Inte särskilt välbesökt sajt - endast 54 spelare var inloggade kl. 22.09 den 7/4 2001. Gratis!

Onlineschach.eu är en helt ny, webbaserad och gratis spelplats. Du kan chatta medan du spelar i realtid. Språk: tyska.

PawnStar.net - spelplats, som när detta skrives, fortfarande befinner sig på betastadiet. Men en del svenska spelare har redan hittat dit. Språk: danska och engelska.

Pimpernel tillämpar samma koncept som Pogo, Yahoo med flera. Ett femtiotal spelare inloggade kl. 20.35 den 16/5 2002.

Playsite är ingen renodlad schackspelplats. Schacket är bara ett av spelen. Gränssnittet har sina brister - bl.a. visas ingen lista med gjorda drag. 222 spelare inloggade samtidigt kl.22.50 den 7/4 2001. Gratis.

Pogo har en massa spel på sin webbplats, däribland schack. Man går till ett rum med omkring 100 spelare och där sätter man sig vid ett bord. Pogo är inte ensam om att ha detta system, som leder till begränsad överblick över vilka spelare som finns tillgängliga. Den genomsnittliga spelstyrkan är säkert inte hög. 1349 spelare var inloggade samtidigt kl. 21.23 den 9/4 2001. Gratis.

RealChess.com - webbaserad spelplats för e-postschack. Partier läggs ut direkt på spelplatsen, så att även utomstående kan följa dem. Antalet spelare verkar vara begränsat hittills.

Schach-Brett.de - en ny (23/1 2011) tysk spelplats för både direktschack och e-postschack. Det är inte tillåtet att använda schackmaskiner. Schach-Brett lägger stor vikt vid den sociala samvaron genom en integrerad chatt och ett integrerat diskussionsforum. Spelplatsen innehåller en hel del finesser som att man exempelvis kan följa pågående partier.

Schach spielen auf Zeit Online - den stora, tyska dagstidningen Die Zeit har nyligen skapat en schackspelplats på sin webbsida. Man kan spela mot människor såväl som schackprogram. Språk: tyska.

Spillekrogen heter TV2 Danmarks spelplats, som också har en schacksektion. Spelplatsen är uppdelad i rum och bord liksom Yahoos, Pogos med flera. Javaversionen fungerade inte särskilt bra kl. 22.12 den 2/9 2001, då 55 spelare var inloggade.

TodoAjedrez.com - spanskspråkig spelplats, gratis. Enkelt gränssnitt. Bara 9 spelare var inloggade kl. 21.30 den 1/7 2001.

U Chess.com - en ny spelplats (26/6 2004) med mindre än 200 medlemmar. Sidan är under utveckling.

ultim8games.com är en nystartad slovakisk schackserver, som tillåter besökarna att spela direkt via webbläsaren. Deras mål är att förbättra funktionaliteten så mycket som möjligt för att konkurrera med alla andra schackservrar. Språk även ungerska, tyska och engelska.

Urban Chess - initiativtagaren menar att schack i USA länge har setts som den rike, vite mannens sport. Schack är i stället ett spel, som står över ras-, inkomst- och kulturskillnader. Urban Chess vill bidra till en urban schackkultur, med särskild inriktning på afro-amerikaner. Den första spelplatsen med varierad bakgrundsmusik. Gratis.

Webchess har legat nere en tid, men verksamheten har återupptagits. Hur spelplatsen fungerar är svårt att säga, eftersom jag inte hittade någon motståndare där, då jag besökte spelplatsen. 977 partier har startats sedan den 12/5 2001.

Webchess.ru är en webbaserad ryskspråkig spelplats. På webbplatsen bedrivs också försäljning, nerladdningar erbjuds liksom att den innehåller en länksamling.

WebDesign Chess Server Gamow II - webbaserad spelplats under konstruktion.

Winnerzone.com - spelplats med flera spel, inklusive schack.

Worldwinner - schack är bara ett av spelen. Man spelar om pengar och uppger från första början sitt VISA-nummer. Insticksprogram behövs.

WuChess.com vänder sig till hiphoppare som vill spela schack. Musik och annan underhållning är viktig på denna spelplats, som redan lyckats värva många medlemmar. Se vidare introduktionsturen.

Yahoo Chess - Spelplatsen har ungefär samma uppläggning som Pogos, men med fler - och bättre - funktioner. Till exempel kan du få ett spelat parti e-mejlat till dig. 1326 spelare var inloggade samtidigt kl. 21.55 den 11/1 2001.Gratis!

Zagraj - polsk multispelplats. 16 spelare var närvarande i schackrummet kl. 03.30 den 25/5 2003.

Upp!Startsida!

SPELPLATSER SOM KRÄVER UPPKOPPLINGSPROGRAM

Arkadium - spelplats för många spel, däribland schack, men inga schackspelare den 1/9 2003.

Blitzchess.com - spelplats för blixtschack med mer än 5000 medlemmar enligt egen uppgift. BabasChess används som klient.

British Chess Federation, det brittiska schackförbundet, har en spelplats, som också är öppen för icke-medlemmar.

Chess by Cellufun - spela schack via mobiltelefonen. Du kan utmana andra spelare, spela mot dig själv eller mot serverns program.

Chess Planet - denna spelplats har startats av Convekta, tillverkare av schackdatabasen ChessAssistant och diverse schackundervisningsmaterial. I presentationen heter det att de bästa ryska professionella schackspelarna spelar på denna portal. Dagligen spelas turneringar om penningpriser med 30 stormästare och spelare från andra mästarkategorier. Dock är gränssnittet är glåmigt och registreringsproceduren krånglig. Språk: ryska och engelska.

Czech INFO web about double chess - Bughouse dubbelschack är en schackvariant, som förutsätter två bräden placerade vid varandra sid vid sida, två schackuppsättningar, fyra spelare och två klockor. Spelarna som sitter bredvid varandra samarbetar och spelar med motsatta färger. När du tar en pjäs, ger du den till din partner. När det är din tur, kan du antingen flytta en av dina pjäser på brädet, eller ställa en tidigare slagen pjäs på en tom ruta. Ditt lag förlorar om du blir schackmattad eller inte har någon tid kvar. Ladda ner en klient för att spela! Språk: engelska och tjeckiska.

Esches - spelplats under uppbyggnad. Klienten är en betaversion. När jag registrerade mig den 2/9 2001, fanns 349 spelare registrerade, men bara jag var online. Språk: franska.

Fabrica de jogos - brasiliansk spelplats. Språk: Portugiska. Klienten hade i varje fall laddats ner mer än 29000 gånger den 4/1 2002.

Fuchs-Schachspielserver - en arbetsgrupp bestående av berlinare har skapat en liten, gratis schackserver, som bygger vidare på Lasker Chess Server. Arena eller WinBoard används som klienter. Språk: tyska, men spelkommandon på engelska tills vidare.

Gamedesire - 49 spelare var inloggade kl. 15.18 den 4/3 2005, samtliga i ett polskt spelrum. Ett insticksprogram måste laddas ner. Språk: engelska, franska, tyska, polska, spanska och turkiska.

Game Site 2000 är en sajt med många spel. Endast 3 (tre) spelare var inloggade i schackrummet kl. 18.53 den 11/4 2001. Gränssnittet var dock betydligt mera innehållsrikt än till exempel Pogos och Playsites... 30 dagars prövoperiod.

Gamestorm - en spelplats med bland annat schack. 30 dagars prövoperiod, men man måste uppge sitt VISA-nummer redan från början. Märkligt. Därefter 9,95 dollar per månad.

Geeks with chess - spela schack gratis på nätet med alla typer av människor, umgås, tävla eller säg ditt, oavsett om du är rena nybörjaren, en som spelar då och då eller klubbspelare. Schackappletten är gratis och kan installeras enkelt på andra schacksidor.

Global Chess Network har 5171 spelare registrerade i 267 virtuella klubbar enligt egna uppgifter. GCN är baserad i Brasilien. Språk: engelska och portugisiska. För mig har hittintills klienten, Chess Clubber, bara krånglat.

Hastajuego.com - spanskspråkig spelplats med bl.a. schack. Ett insticksprogram (plug-in) måste laddas ner. 81 schackspelare var uppkopplade samtidigt kl. 23.35 den 19/8 2001.

InfiniaChess.com - ny (11/4 2007) spelplats. Förutom standardschack kan man också spela schackvarianter som Crazy House, Fischer Random och Loser chess.

InterAjedrez - argentinsk spelplats. För att spela online krävs att man laddar ner ett plug-in program. Jag har inte testat spelplatsen ännu (22/2 2003).

InterChess startades av den ryske stormästaren Yuri Averbakh. När jag besökte spelplatsen kl. 01.31 den 11/4 2001 var bara tre (3) spelare inloggade. Lite märkligt. Gränssnittet har också vissa begränsningar. 30 dagars prövoperiod.

Internet Xadrez Clube - brasiliansk spelplats.

Kalgan - spanskspråkig multispelplats. 112 spelare var inloggade samtidigt kl. 13.53 den 8/2 2003.

MSN Gaming Zone innehåller mängder av spel, däribland schack. Man söker sig till ett virtuellt rum, sätter sig vid ett bord och utmanar en spelare. Av de spelplatser som tillämpar detta koncept, är dock MSN Gaming Zone en av de bättre. Orealistisk rating - två spelare över 2900. Gratis. 1380 spelare var inloggade kl. 21.48 den 4/7 2001.

Planeta de Ajedrez - gratis spelplats i samarbete med Convekta, med huvudsaklig inriktning på Latinamerika. Turneringar med priser anordnas varje dag; det finns undervisningsgrupper och möjlighet att spela mot starka stormästare och internationella mästare. Språk: spanska.

PlayerPlaza.com är en spelplats, där man bl.a. kan spela schack eller dam om pengar. Du måste ha Macromedia Flash Player installerad och dessutom stänga av din popup-blockerare.

Playlink. Com - mycket programvara att ladda ner. Jag hittade inga mänskliga motståndare på spelplatsen, när jag besökte den kl. 23.00 den 26/10 2001.

PlayOnTheNet - webbplats med bland annat schack. 30 dagars prövoperiod.

PTChess.com är den senaste schackservern på Internet. Enligt initiativtagarna är den ”snabbare, pålitligare och har fler funktioner?än någon annan schackserver på Internet. Gratis. Däremot kostar det att delta i turneringar, där också prispengar delas ut. Jag har spelat några partier där. Mitt intryck är positivt, men om det är bästa spelplatsen på Internet är en helt annan fråga.

Schach.de (Playchess.com) heter ChessBase nya spelplats. Jag har bara spelat där några gånger. Klienten, som innehåller många finesser, liknar till sitt utförande Fritz 6. Jag tyckte dock att det inte var så lätt att skicka ut en utmaning till alla närvarande spelare. 10-dagars prövoperiod. Köper man Fritz 7.0/8.0 eller Shredder 6.0, så kan man koppla upp sig till spelplatsen via dessa program. Denna spelplats håller samma standard som WCN, chess.net eller FICS och kommer säkert att bli mycket populär. 1133 spelare uppkopplade kl. 17.34 den 4/1 2003. Språk: Tyska, engelska eller svenska.

Vinco Online Games (VOG) - rysk spelsajt med många spel. Hitintills har uppkopplingsprogrammet bara krånglat för mig. Uppkopplingsprogrammet innehåller också ett spionprogram, som kan avläsa trafiken på din dator. 32 spelare inloggade i schackrummet samtidigt kl.19.26 den 11/4 2001.

World Chess Network, som skapades under år 2000, är en renodlad spelplats för schackspelare. Gränssnittet är utomordentligt väldesignat. Inställning från innehavarna är seriös: Många spelar under sina verkliga namn och den spelare som loggar ut i en förlorande position, avstängs utan pardon. Flera internationella mästare och stormästare spelar uppvisningsmatcher. Det kan t.o.m. hända att man blir utmanad av en stormästare. Trevlig attityd med tanke på att det finns alltför många spelare på Internet, som tackar nej till till en match enbart på grund av de har några hundra ratingpoäng mer än en själv. Turneringsverksamhet finns naturligtvis. 735 spelare var inloggade samtidigt kl. 22.18 den 11/4 2003. Man kan fortfarande spela gratis här, men för att komma i åtnjutande av alla förmåner, måste man betala cirka 40 dollar.

Zonejeux - fransk spelplats, där schack är ett av spelen. Gratis. 74 spelare inloggade samtidigt kl. 21.51 den 3/7 2001.

SPELPLATSER, SOM BÅDE ÄR WEBBASERADE
OCH KAN NÅS VIA UPPKOPPLINGSPROGRAM

Chessgate Spielzone - tysk webbplats (se också Match- och Turneringsbevakning) som även har en spelplats, som är fullt acceptabel. Brädet i klienten är dock ganska litet. Språk: Tyska och engelska. 94 spelare var inloggade kl. 21.50 den 22/8 2002.

Chess.net - så länge chess.net var gratis, var den min favoritspelplats. Den genomsnittliga spelstyrkan är hög, men naturligtvis inte lika hög som på ICC. Många blixtturneringar. Både Javaversionen och klienten är välgjorda. Dessvärre tvingades chess.net gå samma väg som WCN, det vill säga ta betalt för fullvärdigt medlemskap, 30 $. Man kan dock fortsätta att spela gratis, men med reducerade förmåner.640 spelare var inloggade kl. 22.37 den 10/4 2001. Mitt intryck är dock att antalet spelare, som är inloggade samtidigt, har minskat under senare år.

ChessOK.com, som är knuten till Convekta, har också en välbesökt spelplats, som både är webbaserad och kan nås via klient.

Chess Park ?nystartad spelplats. Du kan antingen spela direkt på webben eller via klient. Det första intrycket av spelplatsen var inte alltför överväldigande, eftersom den inte var särskilt användarvänlig.

Chessville har en gratis spelplats, Playing Zone, vars gränssnitt har konstruerats av Convekta. Du kan antingen spela direkt på webbplatsen eller ladda ner en klient.

FICS - Free Internet Chess Server håller ungefär samma standard som chess.net och WCN. Jag har aldrig råkat ut för tekniska problem på FICS. 346 spelare var inloggade kl. 01.35 den 11/4 2001. Hela idén bakom FICS är att det ska vara gratis att spela schack på Internet. Slå vakt om FICS!

  The Free Internet Chess Server

GGS (Generic Game Server) - en spelplats som liknar ICC och FICS till sin utformning. Man kopplar upp sig via telnet eller via en Java Applet. Komplicerat - något för den datorvane. Låg aktivitet för närvarande. Manual finns. Jag är inte riktigt säker på kategoriseringen.

Internet Chess Club har det absolut starkaste spelarfältet av någon spelplats på Internet. 1883 spelare, därav 13 stormästare och 22 internationella mästare, var inloggade kl. 22.30 den 10/4 2001. En stark tävlingsspelare, som vill vara absolut säker på att möta kvalificerat motstånd och som dessutom är beredd att betala för sitt medlemskap, ska naturligtvis spela här. Många turneringar. Svensk manual. 7 dagars prövoperiod. Därefter 49 $ per år. 


The World's Most Active Chess Club

SpelaSchack.se - Sveriges nya mötesplats för schackspelare. På Spelaschack.se kan du spela schack och schack960 i realtid med spelare från hela världen. För att börja spela är det bara att registrera sig och sedan klicka på något av spelrummen. Det finns också en klient. Språk utöver svenska: engelska, franska och portugisiska.

US Chess Live är en spelplats knuten till US Chess Federation. US Chess Live erbjuder numera gratis medlemskap för alla schackspelare, och begränsar inte längre detta till medlemmar i USCF.

Upp!Startsida!

SPELPLATSER FÖR E-MAIL- OCH KORRESPONDENSSCHACK

Denna kategori består egentligen av två underkategorier: Dels korrespondens- och e-postorganisationer och klubbar, som förmedlar och organiserar matcher och turneringar. Den främsta representanten är ICCF(se nedan). Du skickar ett drag via vanlig e-post eller med hjälp av ett e-postprogram. Dels webbaserade spelplatser, varvid de s.k. dragbaserade (turn-based) är de tekniskt mest avancerade och följaktligen mest användarvänliga. Det innebär att man genomför sitt drag på ett webbaserat gränssnitt, varvid ett e-mail automatiskt skickas till motståndaren. Motståndaren klickar på länken i e-mailet och schackbrädet uppenbarar sig på skärmen, eller så hamnar denne direkt på spelplatsen. Mycket praktiskt.

När det gäller den första underkategorin, så har jag erfarenhet av att spela på ICCF. Vad den andra underkategorin anbelangar har jag tre års erfarenhet av att spela på Caissa´s Web, som jag emellertid övergav till förmån för gratis spelplatser. Jag har spelat på The a1-h8 Chess Club, GameKnot, It´s your turn, Goldtoken.com och Stan´s Netchess. Just nu spelar jag på ChessWorld.net, den mest funktionella och prisvärda spelplatsen i denna kategori.

När man spelar på en gratis spelplats, så måste man också vara medveten om att det finns en risk att motspelaren inte fullföljer partiet. Den risken brukar minska drastiskt om spelplatsen enbart består av betalande medlemmar.

3movesnet - spelplats för långsamma schackpartier. Gratis. Språk: tyska och engelska.

64cases är en webbplats, som tillåter besökaren att spela schack på internet i sin egen takt, på valfri nivå och mot motståndare efter eget val. Språk: franska.

Ajedrez Magdalena Jalisco är en icke-kommersiell spelplats, baserad i Mexiko, för korrespondens- och e-postschack. Språk: spanska.

Ajedrezmail organiserar permanenta e-mailbaserade mästerskap. 3036 registrerade användare och 2571 synliga partier (28/5 2007). Språk: spanska, engelska, franska, italienska, japanska, katalanska, portugisiska, ryska och tyska.

Antiblitz är en fransk spelplats, gratis och heltäckande: utmaningar, turneringar, ranking, spel via Java-applet med chatt, statistik och forum.

ArenA är baserad i Holland. 517 spelare fanns förtecknade den 12/4 2001 på Arenas rankinglista.

Atlantic Chess har skapat en spelplats för korrespondensschack.

Bellum är en nystartad spelplats för e-mailschack. Partierna kan också spelas på webbplatsen. Gränssnittet är snyggt, kanske åt det glassiga hållet. Framtoningen är seriös. Språk: spanska eller engelska.

Bepichess - gratis argentinsk spelplats, som är webbaserad. Dessutom finns diskussionsgrupp, schackfrågesport och schackproblem. Språk: spanska.

Caissa´s Web är en mycket välorganiserad spelplats. Caissa´s styrka är dess sociala karaktär. Man måste betala en medlemsavgift (25 - 50$), men man har möjlighet att först pröva spelplatsen i 30 dagar. Det finns även en avdelning för schack i realtid.

CapaKaspa - ny fransk spelplats för långsamt schack. 27 spelare ville bli utmanade den 4/3 2005. Spelsajten lägger också vikt vid att lära ut schack.

Chess Club Live erbjuder dragbaserat schack via ett enligt egen utsago attraktivt gränssnitt. Spelplatsen ger möjlighet till turneringar, lagspel och tillfälliga partier, både med ratingpoäng och utan. Språk: engelska, grekiska, holländska, turkiska och tyska.

Chess Corner - fullt användbar spelplats, som för närvarande (27/12 2004) har 14331 registrerade medlemmar enligt egen uppgift.

ChessDynamic - gratis spelplats för e-postschack. Det finns ett särskilt e-postschackprogram, en partiuppspelare och möjlighet att spela mot Jester. Inte alltför många medlemmar. Språk: spanska.

Chessfriends World är en spelplats för e-postschack under uppbyggnad (28/11 2010). Atmosfären ska vara avslappnad; ingen rating och individuella överenskommelser om betänketid.

Chess Hounds är en spelplats, som skapades i slutet av 2002. Partierna spelas med flytande betänketid. Chatt och dylikt finns också.

Chessica - dragbaserad spelplats. 126 anmälda spelare den 9/6 2003. Språk: tyska och engelska.

Chess in Friendship startade i Tyskland 1983. Organisationen försöker använda schack som en språngbräda för att utveckla vänskapsband mellan medlemmarna - 540 i skrivande stund.

Chessish - spelplats som skapades 2002. Gränssnittet, som är enkelt, kan konfigureras. Mycket få spelare än så länge.

Chess Legend Club är en gratis spelgemenskap, där du kan spela emot andra spelare eller schackprogram. 1215 medlemmar och 617 aktiva partier den 22/3 2008.

Chessmail - ny tysk spelplats för e-mailschack. Ett fyrtiotal spelare var registrerade den 26/9 2003. Språk: tyska.

Chess Mail - 159 turneringar har hittills (15/4 2005) startats. Grundregeln är 5 dagars betänketid med tilläggstid. Även utomstående kan gå in och titta på partiställningarna, spela upp eller ladda ner partierna.

ChessManiac.com hade 12985 medlemmar, 9546 partier i gång och 76365 avslutade partier den 9/1 2005. Dessutom kan man spela i realtid här, från 30-minuterspartier och uppåt. Denna schackgemenskap erbjuder också Comp WebChess-plattformen, som bygger på öppen källkod, vilket gör det möjligt för andra webbplatser att installera egna spelplatser för e-postschack kostnadsfritt och utan större besvär.

Chess Masters US - jag har loggat in här, men inte fått igång något testparti. Gränssnittet är väl enkelt. Spelplatsen ska inte förväxlas med det kända schackprogrammet.

Chessmoon är en ny (5/9 2009) schackserver, där man kan spela schack med medlemmar från hela världen, medan man skapar sitt eget sociala nätverk. Matcher kan spelas med olika tidsbegränsning liksom olika schackvarianter (Crazyhouse, Losers etc.). Språk: turkiska och engelska.

Chess 'n' mail zone - ny dansk spelplats för e-mailschack. 358 spelare och 866 aktiva partier den 26/1 2003. Startsidan är i varje fall aptitretande.

Chess on The Web - webbaserad spelplats för korrespondensschack med drygt ett par hundra registrerade spelare än så länge (17/6 2006).

ChesSOS är en dragbaserad spelplats, som fortfarande (15/7 2006) befinner sig på betastadiet. Men man kan registrera sig och testa den.

Chess Team är en "free email chess club", som startades 1999. Idén är att spelarna startar från vissa givna positioner, som antingen konstrueras eller är hämtade från tidigare spelade partier. Inte särskilt många medlemmar.

ChessWorld.net, en dragbaserad e-mailschackserver, är en spelplats, som har vuxit snabbt. 400000 medlemmar, 3205540 och 63660 turneringar igång den 18/6 2007. Jag började spela här våren 2002 och är imponerad av denna välordnade, innehållsrika och funktionella spelplats. Man kan spela gratis, men fullt medlemsskap kostar bara cirka 205 kr per år. Många svenskar spelar här. Klicka på bannern om du vill testa spelplatsen! Om du sedan blir medlem, förlängs mitt eget medlemskap med två månader.

Online chess

Clickandplay - privat skött tysk spelplats för korrespondensschack.

Club de ajedrez Sinergia bildades den 31/1 2000 av sju vänner, som var frustrerade över att behöva uppleva så många avbrutna partier på en viss spelplats på nätet. Det enda krav, som Sinergia ställer på sina medlemmar - för närvarande 371 stycken (27/10 2003) - är att de fullföljer sina partier. Rating tillämpas till exempel inte. Språk: spanska, engelska och tyska.

CoffeeHouse Chess - ny spelplats för e-mailschack. Ett program måste laddas ner.

Correspondence Chess Server (CCS) är en gratis dragbaserad korrespondensschackserver, som startade 2008. Medlemskap är inte tidsbegränsat och datorstöd är tillåtet.

Cowplay.com med drygt 900 registrerade medlemmar. Dragbaserad spelplats. Gränssnittet är tillfredsställande men antalet funktioner är något begränsat.

Cyberpawn - internetschackklubb för spansktalande. 360 spelare är aktiva.

DavChess.com - spelplatsen befinner sig fortfarande på betastadiet, men är helt funktionsduglig. 118 registrerade spelare den 22/3 2008. Språk: spanska.

Dawgs? Virtual Chess - du kan spela både i realtid och enligt överenskommelse och du måste hitta en motståndare själv. Snyggt gränssnitt. 83 partier igång kl. 20.16 den 11/4 2001.

Der Deutsche Fernschachbund e. V. (BdF) - det tyska korrespondensschackförbundet - har numera också en spelserver.

Deutscher E-Mail-Schachclub (DESC) med drygt 800 medlemmar (15/8 2009) organiserar korrespondensschack via e-post. Språk: tyska.

Die Schachgarde är en gratis schackserver, som dock befinner sig på betastadiet. Enligt egen uppgift är gränssnittet användarvänligt. Schachgarde har också uppladdningsfunktioner. Språk: tyska.

Digi Chess PlayZone med ett enkelt gränssnitt. Dragbaserad.

E4EC - The E4 Emailchess Club är en självständig sammanslutning, som hjälper sina medlemmar att spela e-mailschack. Klubben blev offentlig på nätet under 2002. Språk: engelska, tyska och ungerska.

Echecs-Courriel.net - fransk spelplats för e-postschack. Instruktioner på franska, engelska, tyska och svenska. ChessComment, ett program för e-postschack, är skräddarsytt för denna spelplats.

Echecsem@il ?gratis spelplats för webbaserat e-postschack, som tycks ha funnits på nätet sedan 2002. Språk: franska.

EchecsNet vänder sig till schackspelare, som liksom initiativtagarna till denna spelplats, vill möta spelare, som inte använder sig av någon form av assistans, i ärlig kamp. Språk: franska.

Echecs Online med mer än 1300 registrerade spelare, 468 pågående partier och 20750 avslutade den 4/3 2005. Gränssnittet är helt acceptabelt, även om brädet är väl litet. Språk: franska.

Echiquier de Vesone, klubb från Périgueux i Frankrike, har också en spelplats för dragbaserat schack (”jeu en différé?på franska). Välgjord klubbsida.

Eclipse, en förkortning för "email chess links for international players seeking enjoyment", startades 1998 och organiserar e-mailschackmatcher och -turneringar. Gratis. Användande av schackprogram är inte tillåtet.

El Péon - ny (27/5 2005), gratis mexikansk spelplats för e-mailschack med inbjudande ingångssida. Du kan ladda ner dina spelade partier. Språk: spanska.

Email Chess Club - For Chess Lovers organiserar denna klubb för e-postschack. Turneringarna sker ofta i samarbete med sponsorer, vilket innebär att man kan vinna enkla priser.

E-Mail Schach-Club - tysk webbplats för e-postsschack.

E-skakklubben - välgjord dansk spelplats för e-postschack. Intressant initiativ. Den 21/12 hade det hundrade partiet satts igång.

Fernschach im Internet är en tysk spelplats för e-mailschack. Språk: Tyska.

FICGS är en ny, internationell server för korrespondensschack. Du kan spela gratis i olika typer av turneringar eller mot motståndare som du själv väljer. FICGS organiserar speciella evenemang som tematiska schackturneringar, turneringar med priser och Chess960. Dessutom kan du spela go, det spel, där duktiga spelare fortfarande kan besegra ett dataprogram. Servern är lokaliserad i Frankrike, men språket är engelska.

Fischer Random Chess Email Club - i Fischer Random-schack slumpas utgångsställningen, så det lönar sig inte att lära sig några öppningar utantill.

Fischer-Spassky E-mail Chess - 157 bord upptagna den 31/7 2002.

FMO Chess Club är en ny (28/4 2007), gratis spelplats för dragbaserat schack. Organisationen av webbplatsen är föredömligt enkel och lättöverskådlig. FMO Chess Club ser sig själv som en schackklubb för familjen.

GameByMail.net - server för e-mailschack. 23 användare 25/8 2002.

GameKnot hade 20601 registrerade spelare kl. 11.59 den 5/1 2002. Färdigspelade partier uppgick till 131118 och 10512 partier var i gång. GameKnot toppar ofta FIDE:s TCS. Du kan antingen spela direkt på webbplatsen eller via e-post. Även om du spelar på webbplatsen, får du automatiskt ett e-mail, när din motsåndare har gjort ett drag (dragbaserad spelplats - se ovan). Mycket bra. Gratis.

Genial Schach.de - ny tysk spelplats med många finesser. Drygt 270 spelare är aktiva när detta skrives.

Gerald´s Schachserver - österrikisk spelplats utan rating och tidskontroll. Språk: tyska.

Global Chess - webbaserad spelplats, som introducerades på nätet i början av detta år. Den har initierats av Ole Jacobsen från Danmark, som dock har ett team bakom sig. Gränssnittet duger. Språk: engelska.

Gmta chess - en gratis dragbaserad sajt för e-mailschack. För att spela registrerar man sig i ett meddelandeforum och anmäler att man vill spela, eller så kan man sätta upp sitt bräde för e-mailschack. Om man vill titta på pågående partier, klickar man partilänkarna i schackforumet. 31 registrerade medlemmar den 5/4 2004.

GoldToken.com är en spelplats för bl.a. e-mailschack, som fungerar klanderfritt. Dragbaserad spelplats (se ingress). 597 schackspelare fanns upptagna den 19/8 2001.

Hickenbotham är en gratis spelplats för e-mailschack. Spelplatsen sköts som hobby. Gränssnittet liknar det som används av The a1-h8 Chess Club.

InterAjedrez - har också en avdelning för e-mailschack. 500 medlemmar och mer än 1000 partier i gång den 22/2 2003. Medlemmar, som har varit inaktiva i mer än sex månader, rensas ut.

International Correspondence Chess Federation , det internationella korrschackförbundet, organiserar också e-postturneringar. ICCF - liksom en nationell organisation som SSKK (se nedan) - är en etablerad och seriös organisation sedan länge med väl beprövade regler och rutiner. Flera spelplatser för e-postschack, som förtecknas här, är privata projekt, i bästa fall baserade på en god portion entusiasm. 2300 spelare deltog i olika turneringar september 2001. Från och med hösten 2004 kan man också spela korrschack via ICCF:s webbserver.

International E-mail Chess Club, som grundades 1995 av Lisa Powell, har idag mer än 3000 medlemmar i hela världen. Gratis.

International Email Chess Group - som föregående sajt. Gratis. All turneringsverksamhet har överförts till Leichenicher Schachserver.

Internet Chess sponsras av interligence.com och är baserad i Massachusetts, USA. Gratis spelplats för dem som vill spela e-mailschack i sin egen takt.

Internet Chess Tournaments tycks vara en rysk spelplats, men språket är engelska. 1835 registrerade spelare och 7000 avslutade partier den 20/9 2001 enligt egen uppgift.

It´s your turn . Du kan skapa ett parti och sedan vänta på att en motståndare dyker upp. Hittills har jag inte lyckats slutföra ett enda parti på den här spelplatsen. Irriterande. Du får ett meddelande att din motspelare har gjort ett drag. 1367 spelare var inloggade kl. 23.19 den 17/5 2001.

Jeu en ligne ?schackklubben L´échiquier de la Butte i Paris tillhandahåller en spelplats på nätet, som är öppen för alla besökare. Man kan spela både i realtid och dragbaserat. Gratis.

KingChess - nystartad tyskspråkig sajt för korrchack med 2239 medlemmar för tillfället (22/8 2002). Det finns också tematiska turneringar och ett diskussionsforum. Gratis.

Le Club Echecs.com - fransk spelplats, som hittills har genomfört 300 turneringar och med 100 pågående turneringar. Som medlem (avgift 39 euro) får man också tillgång till 400 artiklar, kommenterade partier och kurser.

Leichenicher Schachserver är en ny (19/3 2011) server för e-postschack. International Email Chess Group (IECG) och några andra liknande klubbar har överfört sin turneringsverksamhet hit. Gränssnittet finns på tio språk, däribland tyska, engelska och danska.

Le Site de la Cojeli - ett brödraskap för korrschackspelare, som har förbundit sig att inte använda extern assistans av vilket slag det än vara månde. Språk: franska.

Liga Internacional de Ajedrez por E-mail - argentinsk webbplats för e-mailschack, som grundades juli 2002. Enligt administrationen "deltar spelare av världsklass". Flera olika typer av turningar organiseras. Språk: spanska.

Little Golem - dragbaserad spelplats för e-mailschack. 290 turneringar och 2995 partier igång den 3/4 2003.

MFO Chess - schacksektion hos Mr Fixit Online, ett nätverk av fora, som ursprungligen utvecklades av "Age of Empires"-spelare. Schacksektionen är fullt godtagbar.

my-corner.de är i första hand en spelplats för korrespondensschack, även om man kan spela i realtid här också. 414 partier har färdigspelats. Tomas Gerner står bakom denna sida. Gratis. Språk: tyska.

Myemailchess är en spelplats, där du kan utnyttja ett speciellt program. Den 25/2 2001 var 357 spelare registrerade och 431 partier var aktiva.

MySchach.de - ny tysk, dragbaserad spelplats för e-postschack. Den liknar ChessWorld i fråga om mångsidig funktionalitet. Tilltalande layout. 271 spelare var registrerade den 8/11 2003.

Northern Lights organiserar både e-post och snigelpostturneringar. Drygt 200 spelare har deltagit i olika turneringar. Språk: finska och engelska.

NOST - kNights of the Square Table - organiserar e-mailschack. Medlemsavgift.

OnlineChess - flamländsk spelplats, som betonar användarvänligheten och den flexibla betänketiden. Spelplatsen har upprättats i samarbete med Schaakklub S.K. Den Eik. Gratis.

Online/E-mail Chess - spela schack med en annan person på nätet och få ett e-mail när det är din tur att dra.

PlayChess organiserar dels turneringar och matcher mellan människor (för att hålla schackprogram ute) och dels turneringar, där schackprogram kan användas. Man spelar i olika klasser. Webbaserad. Du kan även få ett e-mail när motståndaren har gjort sitt drag. 2000 besökare per dag enligt egen uppgift.

Portal Ajedrez - ny spelplats, som också innehåller schacknyheter, anekdoter och kuriositeter, en särskild avdelning för nybörjare, schackproblem och nerladdningsmöjligheter. Språk: spanska.

PostCardChess.com kan man spela e-mailschack via deras server.

Queen Alice, den senaste dragbaserade spelplatsen på nätet för korrespondensschack, verkar ha alla nödvändiga funktioner. Namnet har inspirerats av Alice i Underlandet. Gratis.

Ralfs Schach - en ny spelplats för långsamt schack. Språk: tyska.

Red Hot Pawn är en nystartad, kostnadsfri webbsajt för korrespondensschack. Du kan även spela mot schackprogrammet Rival online.

RemoteSchach - ny tysk spelplats för både e-postschack och spel i realtid. Det finns också möjligheter till chatt, ett forum och ett meddelandesystem. 243 användare och 970 avslutade partier den 25/8 2002.

rhernando.net är en ny (17/9 2004) spanskspråkig spelplats.

Sachy.sk - spelplats för korrschack med bas i Slovakien. Det finns träningscenter, diskussionsforum och en schackbutik.

Schacharena.de - här kan vem som helst spela gratis mot andra schackspelare. Registreringen är enkel. Man kan välja mellan att spela i realtid eller e-mailschack. Språk: tyska.

Schach dem langweiligen Alltag, eller "schack när man har långtråkigt", är ett enmansprojekt. Tidigare spelade partier kan spelas upp på webbsidan. Däremot förmår inte programmet identifiera matt- och pattsituationer. Språk: tyska.

Schachduell med 110 fasta spelare, men man kan också använda plattformen för att spela direkt mot en schackvän. Schachduell har sitt eget ratingsystem och även priser. Dragbaserad. Språk: tyska.

schackOnline driver en webbaserad spelplats för korrespondensschack ?den första svenska - med inte mindre än 3272 användare (4/2 2005). Gränssnittet är enkelt, men fullt funktionsdugligt. Det finns också ett livaktigt diskussionsforum. Spelplatsen har blivit populär i det fördolda.

SchemingMin.com är en schacklubb för korrespondensschack på nätet. Spelplatsen är dragbaserad. Ratingen baseras på Glickosystemet (se Spelare/Rating). Det är också möjligt att spela Fischer Random Chess och fyra andra schackvarianter på spelplatsen.

S.E.M.I, eller Gambit-chess, skapades 1997, och dess syfte är att sammanföra alla initiativ vad gäller gratis e-mailschack i Italien. Flera olika typer av turneringar anordnas. Språk: Engelska.

Shockwave.com har åtminstone en avdelning för e-mailschack - ingen för direktschack. Du måste hitta din motståndare själv.

Sir Tobi´s Home - spelplats för webb- och e-postschack. Det finns både en tysk version och engelsk, men den senare är inte helt färdigställd ännu när detta skrives (17/12 2005).

SlowChess.com (f.d. Net-chess.com) har flyttat till en ny server. Enligt uppgift har spelplatsen mer än 2000 användare samtidigt som ungefär 200000 partier har spelats. Flera stormästare och internationella mästare finns företrädda bland spelarna.

Stan´s Netchess organiserar korrespondensschackmatcher och turneringar. Något ålderstiget användargränssnitt.

ChessComp.com - gratis spelplats för schack. Du kan delta i “turneringar, lag och mer, alla med höga rankinglistor? 2821 registrerade användare (betydligt färre dock aktiva), som den 7/10 2006 hade spelat 21085 partier.

Sveriges Schackförbunds Korrespondensschackkommitté , ansluten till ICCF, organiserar numera också e-postturneringar.

TableroVirtual - ny spanskspråkig spelplats för e-postschack.

The a1-h8 Chess Club är en nystartad spelplats för e-mailsschack. Jag är imponerad över gränssnittet. Dragbaserad (se ingress). Spelplatsen har haft en välorganiserad turneringsverksamhet, men tycks ha fått problem på sistone. 484 partier var igång kl. 00.25 den 21/5 2001.

The Casual Correspondence Chess Server erbjuder en att spela tillfälliga korrmatcher med vänner och motståndare med automatisk rapport om dragen via e-mail. 437 partier igång den 19/6 2002.

The Club of Chess är en helt nystartad spelplats för e-mailschack. Initiativtagaren har ambitionen att komma åt problemet med avbrutna partier, vilket är ett problem förvisso. Fåtal spelare än så länge. Språk: Italienska, spanska och engelska. Gratis.

The Playground är huvudsakligen en spelplats för dragbaserat schack, som också uppmuntrar lagspel. Du kan spela enligt schweizersystemet eller roundrobins turneringssystem. The Playground har också en betaversion av ett schackgränssnitt för spel i realtid.

Thorg, eller Thematics Organization, organiserar bara tematiska turneringar. Omkring 150 aktiva spelare. Spelplatsen har startas av belgaren Denis Hebbelynck. Språk: engelska.

Tiger-Schachclub - tysk klubb för e-mailschack med 184 medlemmar (3/3 2004). Enligt webbmastern är klubben mycket spelstark, hemsidan uppdateras ofta och ledningsgruppen besvarar snabbt förfrågningar. Gratis. Språk: Tyska och engelska.

Tournois d´echecs par email - turneringar för e-postschack. 12461 matcher spelade sedan den 15/3 2002. Fransk spelplats.

Universal Email Chess Club är ytterligare en spelplats för e-mailschack. Språk: spanska och engelska.

Willeke.de - spelplats för långsamt schack. Gränssnittet förekommer också på en del andra spelplatser. Den 4/3 2005 pågick 754 partier. Dessutom finns det ett diskussionsforum. Om det dyker upp ett inloggningsfönster, skriv "Gast/Gast". Språk: tyska.

Virtual Chess Club - tysk klubb för korrespondensschack med dryga hundra aktiva spelare. ICCF:s regler följs.

World Chess Email leds av Donato Lombardi. Spelplatsen har cirka 100 medlemmar. Språk: Italienska och engelska.

World Correspondence Chess Federation tycks tillämpa samma regler som ICCF, men ägnar sig uteslutande åt e-postschack. 406 medlemmar upptagna i medlemsförteckningen den 7/5 2002.

www.schachspiel.de är en tysk spelplats, framförallt för e-mailschack. Enligt egen utsago spelar 21312 schackentusiaster hos dem. Det verkar vara krångligt att få igång ett parti.

Youvsyou (Du mot dig?) - gratis webbaserad spelplats för e-postschack. Ditt drag registreras på ett virtuellt schackbräde och skickas samtidigt via e-post till din motståndare. Språk: spanska, katalanska, engelska och kinesiska.

Zona de Ajedrez är en spelplats för dragbaserat schack, som fortfarande befinner sig på betastadiet när dessa rader skrives. Man kan naturligtvis spela turneringar eller gå med i ett lag och spela matcher. Spelplatsen har skapats av ett kollektiv schackentusiaster. Huvudspråk: spanska, men sju andra språk understöds.

ANDRA FÖRTECKNINGAR ÖVER SPELPLATSER

Buddha´s Asylum - en något inaktuell förteckning över schackspelplatser.

Charlie´s Chess Mess, innehöll tidigare den mest utförliga förteckningen av schackspelplatser på nätet. Tyvärr har den inte uppdaterats sedan juni 1999. Jag förtecknar den som ett minnesmärke och som en påminnelse om att webbsidor kommer och går på Internet? Bruten länk 28/5 2004.

Chessclub.de har en förteckning över schackservrar på internet. Språk: tyska.

Chess Corner har en sektion, Internet Chess, med detaljerade och illustrerade beskrivningar av ett antal spelplatser.

Chess online har valt ut de bästa spelplatserna för schack på nätet.

How to play chess on the internet från Chessvariants.

Play Chess Online - A Quick & Simple Guide sammanställd av NW Washington Scholastic Chess.

The Chess Kamikaze Guide to Playing Chess on the Web med läsvärda recensioner om olika spelplatser för schack på nätet.

FUSK PÅ SPELPLATSER

Cevdetchess, en turkisk schacksida, som bl.a. innehåller en utförlig genomgång av hur man upptäcker fusk, d.v.s när någon använder ett schackprogram i stället för att spela själv, på spelplatserna och hur man fuskar. Språk: turkiska och engelska.

Cheating on Internet Chess Servers, det vill säga fusk på spelplatser, vilket behandlas utförligt av Doctor Unclear. Den bästa informationen i denna fråga som finns. Delar har översatts till svenska.

La web del Chacu - webmastern ger sin syn på anklagelser om fusk och oförskämt beteende, som bl.a. han själv har råkat ut för på kända spelplatser som ICC och Ajedrez21. Den andra sidan av myntet alltså. Språk: spanska.

The future of internet chess - Steve Lopez, kolumnist på ChessBase webbsida, har blivit alltmer frustrerad av att spela schack på nätet. Dels har han mött alltför många oförskämda knäppgökar och dels har han träffat på för många fuskare. Han har mött hackare på Yahoo, som till och med manipulerat med hans betänketid. Han fick så många läsarreaktioner, så att han till sist sammanställde och kommenterade dem.

DIVERSE

Anyone 4 Chess är en sammanslutning för spelplatser, som tillämpar dragbaserat schack Målet är dragbaserat schack ska bli erkänt som en särskild spelform som exempelvis korrespondensschack.

Ce auke solutions är en spelplats för fyrmannaschack.

Chess Companions deltar med flera lag i olika turneringar på nätet och organiserar också själva turneringar.

Chessfield Warriors - tysk internetschackklubb, som i första hand spelar på Schach.de/Playchess.com. Språk: tyska.

Chess-Friends förmedlar adresser till spelare, som vill spela e-postschack och hjälper också en att komma igång. Språk: engelska och tyska.

Chessville´s Online Chess League organiserar lagtävlingar på ICC och FICS för spelare, som önskar spela partier med standard tidskontroll.

e4e6.com tycks organisera turneringar på GameKnot.

Gambit Gang är en underavdelning till Chess.com. Som namnet antyder, vänder sig denna sida till utpräglade anfallsspelare, som gillar att spela på angrepp från första stund.

Gewinnspiel.123Chess - eller ”Alla mot Marcus? Marcus Schmücker, IM, spelar mot en grupp motståndare, vars antal växlar med antalet anmälda. Det drag som en majoritet av motståndarna förordar spelas, och den spelare som har föreslagit flest utförda drag, vinner och får ett pris. Språk: tyska.

ICCNoob.com erbjuder officiell och icke-officiell hjälp åt den som spelar på ICC. Förresten, ”noob?uttalas ”newbie? alltså ”nykomling? ”färsking?eller ”gröngöling?

Internet Chess - Tim Krabbé berättar om hur han upptäckte att han kunde spela schack på internet och hur lätt det var/är att fastna.

Look up (Finger) Player - om du vill ta reda på vilka som döljer sig bakom de olika pseudonymerna på ICC.

Orangutang ?tyskt lag, som bland annat spelar på www.freechess.de/.

Brad Stone berättar om splittringen mellan ICC och FICS 1995, då den förra kommersialiserades.

STS Bunch är en sammanslutning för att organisera turneringar och annan schackrelaterad verksamhet på internet, framför allt på ICC, FICS, USCL och CNET.

Teamchess.org är en sammanslutning för spelare, som vill spela i lag på nätet, i första hand på ICC och FICS.

The Avengers Chess Team - ett lag, som spelar på GameKnot, och som har hög förlustprocent och just därför måste hämnas.

The Official Lightning Page med bland annat Roland Schmaltz, tysk stormästare. "Lightning" (extremblixt) innebär att betänketiden är högst två minuter för vardera spelare.

World Chess League Club organiserar turneringar för lag på ICC.

Upp!Startsida!

eXTReMe Tracker

 


 

These days, watches fake tag heuer serve the dual purpose of being both tools as well as rolex replica watches lifestyle indicators. The former element, the hublot replica uk Japanese have down like no one¡¯s rolex replica sale business, and the latter area is a concept they replica watches are studying, trying to figure out the best ways rolex replica sale a Japanese watch can be a lifestyle and status fake rolex sale indicator as well as something which does not conflict with the nature of being rolex replica sale consumer-friendly.
SCHACKPORTALEN