BLANDAT
Schackhistoria Schackvarianter Kuriosa
Bygga en schacksida Schackordböcker och lexikon Övrigt

SCHACKHISTORIA

Ancient Chess.com säljer både standardschackuppsättningar och asiatiska schackspel som shogi. Dessutom innehåller webbplatsen intressant material om schackets historia.

Another View on Chess - Jean-Louis Cazaux diskuterar frågan om schackspelets historia och lanserar teorin att det uppstod som ett hybridspel utifrån både östliga och västliga influenser. Språk: franska och engelska.

 

Harald E. Balló publicerar schackhistoriska arbeten, bland annat om Siegbert Tarrasch, på sin hemsida. Huvudspråk tyska.

Peter Banaschak har publicerat delar av sin doktorsavhandling, "Schachspiele in Ostasien", på nätet. Språk: tyska och engelska.

Battle Royale - 1924 års turnering i New York. Materialet från denna turnering är så omfattande att det aldrig kommer att publiceras i bokform. Däremot finns det i form av en e-bok med texter och nerladdningsbara partier.

caissa schach-kronik - sedan mer än 150 år kämpar schackvärldseliten om titlar, turneringssegrar och placeringar på rankinglistor. På caissa schach-chronik hittar man de viktigaste händelserna och tabellerna och många rapporter. Tämligen unik sida. Språk: tyska.

Capablanca mot Nimzowitsch - en rapport om ett hetsigt möte, som inte begränsades till själva schackbrädet, mellan de två.

Carolus Chess innehåller schackhistoria, forskning och anekdoter. Namnet har inspirerats av Karl den store (Carolus Magnus), som fick ett schackspel av Harun al-Rashid (känd från ”Tusen och en natt? år 801. Resten är just schackhistoria.

Chaturanga - Philippe Kesmaeckers sida, som i och för sig inte bara handlar om schackhistoria, innehåller ett originellt grepp. Man kan klicka på punkter längs en tidsaxel, som indelats i olika perioder, och få upp schackpartier från respektive period. Språk: franska.

Chess Archeology med många artiklar.

Chess Automatons - under 1800-talet försökte man skapa självspelande schackmaskiner. Den mest kända var "Turken", en bluff naturligtvis.

ChessEBook - här kan man gå igenom alla partier från schackvärldsmästerskapen liksom biografier om alla världsmästare. Språk: engelska, tyska och ryska.

Chess history - a comprehensive timeline: en sammanfattande artikel om schackets historia fram till 1800-talets början.

Chess History Center syftar till att vara ett navigationscenter för dem som har ett allvarligt menat intresse i schackets historia.

Chess History on the Web - Recommended sites - rekommenderade sidor av Mark Weeks, numera schackguide på About.com Chess.

Chess, Iranian or Indian invention? - de flesta schackhistoriker anser att schackspelet uppstod i Indien, ur chaturanga, men det finns alternativa teorier. Denna artikel pläderar för att det uppstod i Iran.

Chess Tournament and Chess History, som skapats av Glenn Giffen, innehåller uppgifter från de viktigaste turneringarna och matcherna alltsedan 1834 och framåt. Partierna från dessa händelse kan ibland laddas ner direkt - i annat fall finns länkhänvisningar. Dessutom finns det ett stort antal korta spelarbiografier. Mycket informativ sida.

Chronology of chess av Bill Wall startar år 224 och går fram till 1999.

Computer History Museum i Mountain View, Kalifornien, öppnar en utställning om dataschack, som också finns tillgänglig online, i september i år (2005). Den följer utvecklingen kronologiskt från Turing och Shannon till utvecklingen av schackmjukvara och bataljerna med Deep Blue.

Das Schachmuseum Löberitz bygger vidare på lokala schacktraditioner alltsedan 1871. Språk: tyska.

Det odödliga partiet spelades mellan Adolf Anderssen och Lionel Kieseritzky i London den 21 juni 1851. Det odödliga partiet var ett informellt parti, som spelades i samband med ett uppehåll under en turnering. Kieseritzky var mycket imponerad när partiet var över och telegraferade dragen till sin klubb i Paris. Det var den österrikiske schackspelaren Ernst Falkbeer som gav partiet dess namn. Språk: engelska, norska, danska m.fl.

Ein Ausflug in die Geschichte des Schach-Spiels - en utflykt i schackspelets historia. Av AKG Schach-AG. Språk: tyska.

Eine Geschichte des Schachspiels - ett föredrag/artikel om schackhistoria av Stefan Nehrkorn från 1996. Språk: tyska.

Enchanted Chessmen - ett bibliotek i Clevelands stadsbibliotek, Ohio, med över 2000 schackpjäser, som också kan studeras på nätet.

En schacklegend - enligt denna ville den indiske kungen testa persernas intelligens genom att skicka dem schackspelet. En vis perser lyckades lista ut spelets regler och perserna skickade i sin tur ett annat spel till indierna, men dessa gick bet på detta spel, som tyvärr gått förlorat. Språk: engelska.

Escacultura - bloggen handlar i första hand om schackets kulturhistoria. Språk: spanska.

Heritage Echecs Francais - webmastern ägnar denna sida åt sin passion för schackets historia, särskilt fransk schackhistoria. Språk: franska.

Hipermoderno - denna sida syftar till att sprida kännedom om den utveckling av schacket, som ägde rum i början av 1900-talet, speciellt den period som kallas den hypermoderna, under vilken en rad framstående schackspelar visade sig vara beredda att radikalt ompröva de dogmer, som förfäktades av Tarrasch och Steinitz. Rörelsens förgrundsgestalt var den geniale Aaron Nimzovich, som senare följdes av Réti, Breyer, Grünfeld, Tartakower, Colle, Sämisch, Abonyi, Kmoch och så vidare. Språk:spanska.

Historia del Ajedrez - utförlig schackhistoria på spanska på nätet. Schackets "okända uppfinnare önskade på sitt sätt skapa en modell av ett militärt samhälle, där offret, lojaliteten till härskaren och den krigiska andan var det som räknades" (i fri översättning).

Historia del Ajedrez innehåller en kort schackhistoria, en förteckning över schackvärldsmästare med en del biografier och presentationer av ett mindre antal öppningar.

Historia del Ajedrez en Argentina - om schackets historia i Argentina före och efter 1920. Språk: spanska.

History Of Chess in The Middle Ages - schack under medeltiden, en artikel sammanställd utifrån Encyklopedia of Chess.

Information Center: World Wide Chess Archive har gjort ett noggrant urval av ett antal länkar till värdefullt material om schackhistoria, som kan intressera en seriös forskare, på nätet.

La grande storia degli scacchi - mer än 500 sidor schackhistoria från hela världen med resultattabeller och biografier alltsedan 1850. Huvudspråk italienska, men delar är översatta till engelska.

Les Jardins de Caïssa handlar om belgisk schackhistoria. Språk: franska.

Les origines de jeu d´échecs diskuterar schackspelets uppkomst och dess relation till ett stadium i den indiska krigskonstens utveckling, då en armé bestod av fyra komponenter, “armar? nämligen infanteri, stridsvagnar, kavalleri och elefanter. Språk: franska.

Libro del Acedrex, sammanställd 1283 för den kastilianske kungen Alfonzo X:s räkning, är den första boken på ett europeiskt språk, d.v.s. spanska, som behandlar schackreglerna. En engelsk översättning finns också utlagd på nätet.

Long Island Chess Museum - i museet ingår även Chess Collectors International som har en mailinglista med 2000 medlemmar.

Mark Lowery´s Exiting World of Chess innehåller en artikel om schackets ursprung.

Max Euwe Centrum strävar efter att belysa alla aspekter av schackspelet, inte bara de historiska. Språk: holländska, engelska och tyska.

Paul Morphy ?the pride and the sorrow of chess - Matt Fullerty håller på att färdigställa en roman, “The Pride and The Sorrow ? som handlar om schacklegenden Paul Morphy, som föddes i New Orleans.

OlimpBase ägnas schackolympiadernas historia från 1924 och framåt. Partisamlingen är inte komplett ännu. Databasen innehåller komplett match- och spelarstatistik, sammmantaget och för varje enskild händelse. Sammanställd av Wojciech Bartelski from Polen. Språk: engelska.

OlimpBase 

Origin and Evolution of Chess av Alex Kraaijeveld diskuterar schackets uppkomsthistoria.

Previous Chess Rules - kort artikel om hur schackreglerna och pjäsernas gångart har förändrats sedan 1100-talet.

Schachgeschichte und Geschichten fungerar främst som en länksamling till schackhistoria och historier. Det finns också många visdomsord, ordspråk, anekdoter och aforismer om schack på denna sida. Språk: tyska.

Schach ?Ursprung und Metamorphose - en historisk genomgång i 16 avsnitt om schackets uppkomst och utveckling fram till dagens spelform. ”Schackspelet är som ett hav, där en mygga kan bada och en elefant drunkna.?Språk: tyska.

Schackets Kulturhistoriska Sällskap har som ändamål att främja intresset för schackets kulturhistoria.

Schack i årtal går från år 224 till 1999. Språk: engelska.

Schackpjäser från Lewis - dessa schackpjäser tillverkades förmodligen i Norge mellan år 1150 ?1200 och hittades på Isle of Lewis, Yttre Hebriderna, 1831. De finns nu på British Museum i London och National Museum of Scotland i Edinburgh.

Schackterminologins historia - uppsats vid Göteborgs universitet, som beskriver den svenska schackterminologins utveckling fr.o.m. 1770 fram till ett stycke in på 1900-talet, då den svenska schackterminologin kan anses vara färdigutvecklad. PDF-fil.

Schweizer Schachmuseum är ett museum i verkligheten, som upptar 25 rum. Museet vill föra schackspelet närmare besökarna, behandlar frågor som ”spel och sport?och presenterar de största schackspelarna från såväl nutid som det förflutna. Språk: tyska.

Sjakkgudinnen Caissas kulturmagasin som ger dig äventyren, myterna och historien om kring schack - världens mest fredliga krigsspel. Norsk sida.

Sthig Jonasson skriver essäer om schackets kulturhistoria.

The Arab Role in the Development of Chess - i denna artikel, som publicerats på Al Shindagahs hemsida diskuterar författaren arabvärldens bidrag till schackets utveckling på dess väg västerut från Persien. Han nämner blindschack, turneringar och uppkomsten av schacklitteratur. Språk: engelska.

The Morales of Chess - artikel av Benjamin Franklin om schack.

The Chess Family - History and Useful Information behandlar schack och besläktade spel.

The Origins of Chess av Gerhard Josten, en sida, som alltså handlar om schackets ursprung.

US Chess Hall of Fame med inriktning på framför allt amerikansk schackhistoria.

Upp! Startsida!

SCHACKVARIANTER

3x3 Chess utspelas på ett schackbräde med 3 x 3 rutor. Webbsidan innehåller ett antal mattövningar. Detta lilla schackbräde tillåter faktiskt 304545552 olika ställningar.

Advanced Chess innebär helt enkelt att spelarna använder sig av schackprogram och databaser som stöd, när de spelar mot varandra, efter en idé av Garry Kasparov. Det genomförs t.o.m. turneringar i avancerat schack. Viswanathan Anand har vunnit tre turneringar i följd i Leon, Spanien.

Ajedrez Jubilado handlar om den schackvariant som på svenska kallas för bondeschack, på engelska Retired chess. Spelet startar med varsin kung och åtta bönder var. I den här versionen kan bönderna bara promoveras till torn. Varianten kan spelas på Open Games. Språk: spanska och engelska.

Anders Ebenfelt´s Bughouse Page handlar om bughouse, som är en variant av schack, som spelas mellan två lag. Båda lagen består av två spelare och bughouse spelas på två bräden. Det finns olika regler, men en spelare har svart och den andre vit i varje lag. Tar en spelare en pjäs, ger han den till sin medspelare, som kan använda den på sitt bräde. Så fort en spelare har blivit mattad, är partiet avgjort.

Basic Chess - i utgångsställningen står bönderna och tornen på sina vanliga platser. De övriga pjäserna placeras ut under de första sex dragen ?givet vissa restriktioner.

Bughouse Links förtecknar bughouseresurser på nätet.

Bughouse.net innehåller omfattande information om bughouse, match- och turneringsbevakning och nödvändig mjukvara. Bruten länk?

Chess960 - alle Grundstellungen auf einen Blick ? samtliga utgångsställningar i Schack960 grafiskt framställda av Heinz Uhl. Bilderna talar för sig själva.

chess-960.org håller på att bygga upp en partidatabas med Schack 960-partier (Schack 960 = Fischer Random Chess). Dessutom finns det en generator på sidan, som kan slumpa en av 960 möjliga utgångsställningar. Språk: tyska.

Chess Empire kan spelas av två, tre eller fyra spelare. 112 pjäser (4 x 28) maximalt med en nyuppfunnen pjäs och nyuppfunna gångarter.

Chess in Colour - denna schackvariant har en ”unik utgångspunkt? Ett bra drag är då en pjäs av samma slag slås och båda pjäser kan tas bort från brädet.

ChessV är ett universalprogram, som är kapabelt att (potientiellt) att spela ett obegränsat antal schackvarianter. Innehåller stöd för öppningsböcker, hashtabeller och andra funktioner vanliga hos kommersiella program. Gratis.

Chessvariants innehåller utförlig information om olika varianter av schack.

Chess Variant Applets demonstrerar en rad olika schackvarianter.

Czech INFO web about double chess - Bughouse dubbelschack är en schackvariant, som förutsätter två bräden placerade vid varandra sid vid sida, två schackuppsättningar, fyra spelare och två klockor. Spelarna som sitter bredvid varandra samarbetar och spelar med motsatta färger. När du tar en pjäs, ger du den till din partner. När det är din tur, kan du antingen flytta en av dina pjäser på brädet, eller ställa en tidigare slagen pjäs på en tom ruta. Ditt lag förlorar om du blir schackmattad eller inte har någon tid kvar. Ladda ner en klient för att spela! Språk: engelska och tjeckiska.

Das Kurierschach/Kurierspiel är en schackvariant från Mellaneuropa, dokumenterat från 1300-talet, och som nu har återupplivats. Brädet upptar 12 x 8 rutor, vilket också innebär fler pjäser än i standardschack och något annorlunda regler. Spelet säljs av Brettspielprofi. Språk: tyska.

Gerd P. Degens har utvecklat två nya schackvarianter, PowerChess och Chess 69, för att utnyttja schackbrädet optimalt. Det betyder bland annat att löparna i denna variant kan byta färgdiagonal genom transfereringsfält. Språk: Tyska och engelska.

Errant Fischer´s Bughouse Page, som inte vet om han ska tacka eller förbanna internet för att hans intresse för bughouse har återuppväckts.

Fischer Random Chess förklarar reglerna för denna schackvariant, som har Bobby Fischer som upphovsman. Bönderna ställs upp på vanligt sätt, medan pjäserna på första och åttonde raden kan ställas upp hur som helst. Dock måste kungen stå mellan två torn och vit och svart pjäs av samma spelstyrka måste stå mittemot varandra. Rockadmöjlighet. Språk: tyska.

Fyrmannaschack som spelas på ett enda bräde. Spelarna har sju bönder var och varsin friruta - annars är brädet packat med pjäser.

Ganeshan chess, en ny schackvariant, där den hinduiske elefantguden, Ganesha, som pjäs ger spelet en ny dimension.

Gothic Chess spelas på ett bräde med 10 linjer och åtta rader. Två nya pjäser har lagts till. Det finns liknande schackvarianter.

Jester´s Game är ett tremannaschackspel, som spelas med 3 x 18 pjäser, och som kan utprovas på denna sida. Dessutom kan man spela mot ett webbaserat schackprogram, som är lätt att besegra. Språk: tyska och engelska.

La page d´échecs de pion.ch med material om vanligt schack, schackproblem, bughouse, "förlorarschack" och andra schackvarianter. Språk: franska.

Laws of Bughouse chess - dessa Bughouse-regler gäller för närschack.

Les Échecs à qui perd gagne (Loser chess) - Fabrice Liardet, själv en duktig spelare, har sammanställt en massa information om ”förlorarschack?på denna sida. Senaste uppdateringen skedde 2005. språk: franska.

Ministers Chess är en kommersiell schackvariant, som publiceras av Corinthian Games, som leds av professor Michael J. Corinthios. Denna schackvariant spelas på ett bräde med 9 x 9 rutor och 36 schackpjäser, det vill säga två extra bönder och två extra damer, som döpts om till "ministrar".

Omega Chess är ett försök att vidareutveckla schacket. Brädet består av 10 x 10 rutor + 4 rutor (för trollkarlarna). Två nya pjäser har skapats, mästare (champion) och trollkarl (wizard) med ny "gångart". Dessutom kan bönderna också gå tre steg i det första draget. I övrigt samma regler och pjäser som i standardschack.

PlunderChess - en schackvariant, som bygger på idén att pjäsernas styrka ökas genom att en annan pjäs slås. Fiendens kraft överförs alltså.

Schachvarianten - en mycket omfattande förteckning av alla slags schackvarianter av ”Schach in Bremen? en icke-kommersiell tyskspråkig schacksida.

Spacechess - Matthias Haberkorn har utvecklat olika tredimensionella varianter av schackspelet. Språk: tyska och engelska.

SuicideChess har som målsättning att samla all information om Suicide Chess (Giveaway Chess) på ett och samma ställe. FICS regler tillämpas. Språk: franska och engelska.

Suicide Chess Review handlar om ”suicide chess?(”självmordsschack?. Den som först har förlorat alla pjäser eller står utan drag, vinner. Denna variant kan spelas på flera spelplatser på nätet. Språk: serbiska och engelska.

SynchronSchach vill eliminera den fördel, som vit har på grund att denne alltid gör det första draget, genom att synkronisera genomförandet av dragen och utan att spelarna känner till varandras drag. Språk: tyska och engelska.

The Symmetrical Chess Collection - en "matematiskt sund introduktion till schackvarianternas universum". Man frågar sig gärna hur många av dem som är spelbara. Det är i varje fall påhittigt.

Transcendental Chess uppfanns 1981 av Maxwell Lawrence. Det liknar Fischer Random Chess, men den senare varianten har färre utgångspositioner.

KURIOSA

Chess Doku är Sudoku med schackpjäser i stället för siffror. Pröva deras urval av pussel, och om du gillar det, kan du prenumerera på hundratals pussel för en billig penning.

chess moves kan göra vilket som helst spelat schackparti synligt. Med utgångspunkt från partinotationen återges varje drag med färgade ränder på ett schackbräde - och vips framträder en unik målning! Språk: tyska.

Chess on Stamps - schackmotiv på frimärken.

Chess on stamps - Fabio Coracini Ollita från Brasilien började samla frimärken för länge sedan, men först 2002 började han samlade tematiskt och valde då schackmotiv. Språk: engelska.

Chess Records innehåller en massa olika rekord som det längsta och det kortaste partiet och så vidare - något för en kalenderbitare.

Culture et curiosités de l´echiquier - schack är inte bara tekniken; det är också historia, vackra legender, filosofi, målningar, litteratur. Denna avdelning hos mjae.com innehåller ett trettiotal artiklar.

Curiosidades del ajedrez - kort artikel om schackets historia och diverse kuriosa. Språk: spanska.

Echecs, cinéma, TV... léger - om ett schackspel förekommer i en film eller i en tv-serie, så är chansen stor att det dokumenteras i denna blogg. Språk: franska.

Jean Faulquemont presenterar sin digra kollektion av schackfrimärken. Han säljer och köper också frimärken. Språk: franska.

Famous people who play chess av Bill Wall. Albert Einstein, Marlene Dietrich, Arthur Conan Doyle och Ivan den förskräcklige gjorde det.

Kelboreve.com har ett galleri med foton av schackmästare, karikatyrer och teckningar. Språk: franska.

Schachfantasien - Manfred Trescher erbjuder en kavalkad av fantasirika schackbilder. Inga ord behövs.

Schachgedichte von Stefan Pölt - Stefan Pölt analyserar bl.a. partier i versform. Språk: tyska.

Tim Krabbés Chess Curiosities - schackkuriosa, men väl så intressant.

Le roi des jeux au pays des phylacteres (Spelens konung i serietidningsvärlden) - överraskande många klipp med schackmotiv från serietidningarnas värld.

Malefilatelia (Chess on stamps) ?schack på frimärken. Önskelista och lista med erbjudanden. Språk: estniska och engelska.

Netherlands Motiefgroep Schaken - medlemssida för nederländska samlare av frimärken med schackmotiv. Auktioner genomförs också via sidan. Språk engelska, men kommunikation kan också ske på holländska, tyska och franska.

Online Catalogue - schackmotiv på frimärken. Många bilder.

Schackmotivphilatelie von 1851 - 2000 - för samlare av schackfrimärken. Mycket omfattande sida. Språk: tyska och engelska.

The Bayshollis Collection innehåller minnessaker, autografer av kända schackspelare, signerade vykort, brev och checker och så vidare.

Themechecs - temat är schack, på frimärken, i serietidningar, i litteraturen och så vidare. Språk: franska.

Bill Tomlinson samlar på offentliga spelplatser för schack i hela världen.

Top Chess - en samlarsida med främst schackmotiv på vykort. Språk: tyska och engelska.

Upp! Startsida!

ATT BYGGA EN SCHACKSIDA

Om du också vill installera en partiuppsspelare eller diagram på din hemsida, gå till Schackmjukvara.

Bravenet har en massa gratisverktyg för den som vill bygga en schacksida, i synnerhet en engelskspåkig.

Chess Graphics har en fantastisk samling schackgrafik för den som planerar att skapa sin egen schackhemsida.

Chess Graphics av David Hayes på Logical Chess hemsida.

ChessManiac.com erbjuder Comp WebChess-plattformen, som bygger på öppen källkod, vilket gör det möjligt för andra webbplatser att installera egna spelplatser för e-postschack kostnadsfritt och utan större besvär.

Chess Webmaster Tools riktar sig speciellt till vävmästare av schacksidor och kommer att uppdateras regelbundet. De uttryckliga rekommendationer, som John C. Knudsen ger angående olika gratisresurser, bygger på många års erfarenhet.

Fast 1000 Schachbilder für Ihre Homepage - det vill säga nästan tusen schackbilder för er hemsida.

Gifs sur les échecs - här finns en hel del animerade schacklogotyper för den som vill bygga en schacksida. Språk: franska.

My homepage - hur man bygger en schackhemsida av Tim Harding. Tim Harding använder Zukertort som övningsexempel.

More British Chess Web Sites - syftet med denna sida är att "avmystifiera de processer som krävs för att skapa en schackklubbsida på nätet". Gäller inte bara Storbritannien.

Sarah´s Chess Gallery med över 1000 bilder ordnade efter olika teman.

Schackbilder ?de stora sökmotorerna, Google, Yahoo och Altavista
hittar fabulöst många schackbilder.

SCHACKORDBÖCKER OCH LEXIKON

A Chess Glossary av Eliot Hearst - schacktermer på engelska.

Chess Dictionary - online schackordbok, som översätter mellan engelska, franska, tyska, spanska och ryska.

Chess Glossary - schackordbok av Rob McDonell, Ark Angels, som producerar KChess Elite.

Chess Glossary - IBM har en förteckning över de viktigaste schacktermerna.

ChessMayne Chess Dictionary är enligt författaren den största schackordboken på nätet med 24000 sökord.

Chess Names by Bill Wall - schackpjäsernas namn på sextiotre språk.

Chess Pieces in Different Languages, på närmare bestämt 59 språk. Svenska saknas.

Chess-poster.com har schackordlistor på både engelska och spanska.

Chess Terminology: English - Spanish - denna ordlista utarbetades ursprungligen för engelskspråkiga schackinstruktörer, som undervisade dem med spanska som modersmål.

Chess Terms Dictionary - Allentown Center City Chess Club har sammanställt en schackordlista, som även innehåller förklaringar till en del slanguttryck på engelska, till exempel “kibitz? ”skittles?och ”spite check?etc.

Chess Vocabulary in 12 languages - de vanligaste schacktermerna på tolv europeiska språk.

CyberCity Schachforum har en engelsk-tysk, tysk-engelsk schackordbok.

Diccionario - schacktermerna förklaras på spanska.

Echecs.Anjus har en schackordlista. Dessutom finns det en förteckning och beskrivning av sex olika notationssystem. Språk: franska.

Exeter Chess Club: A chess glossary - om du vill veta vad "amaurosis scachistica" innebär.

French Chess Dictionary - engelsk-fransk schackordbok av Alex Burke.

Glosario Basico Iberoamericano de Ajedrez - det vill säga grundläggande iberoamerikansk schackordbok, som inte bara innehåller de vanliga schacktermerna utan också uppgifter om spelare, särskilt iberoamerikanska, etcetera. Mexikanskt projekt. 23 sidor i pdf-format.

Glossaire - lexikon över termer, som ofta används i schack, sammanställt av Joué Sud Touraine Echecs. Språk: franska.

Glossar ?en schackordlista från Schachtrainer.de. Språk: tyska.

Glossary of Chess Terminology - schackterminologi på engelska.

Glossary of chess terms - Jeremy Silman har sammanställt denna schackordlista. Den som redan kan alla schacktermer på engelska, kan ju gå vidare till avdelningen Schack och astrologi.

Kaissiber har en tysk-engelsk schackordbok.

Pequeño diccionario infantil del ajedrez - liten schackordlista för barn på spanska.

Petit dictionnaire échiquéen en 17 langues, d.v.s ett litet schacklexikon på 17 språk.

Schackordlista på svenska framställd av Sveriges Schackförbund.

Schacktermer - denna Wikipedia-artikel förtecknar schacktermer på engelska, franska och spanska, d.v.s. språk som förekommer på denna schackportal.

The ChessWorld Project är ett uppslagsverk om schack av närmast bibliografisk karaktär. Säkert ett evighetsprojekt. Språk: tyska och engelska.

Xaki Hiztegia - schackordlista på baskiska (euskara), som inte tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen, med motsvarande beteckningar på spanska, engelska och franska.

Upp! Startsida!

ÖVRIGT

50 máximas de ajedrez - Eduardo Biagi har sammanställt 50 tänkespråk om schack. En del av dem är rent kontraproduktiva som Byrons "Livet är för kort för att spela schack." Språk: spanska.

Abacci Chess med undertiteln ”regler, taktik, strategi och historia? Abacci utgår från klassiska texter, som har lagts ut på nätet via Projekt Gutenberg, i det här fallet böcker av Edward Lasker respektive H.E. Bird

A Chess Apologia - varför spelar man schack egentligen? En del kan ju inte fatta vitsen med schack.

AllExperts är en amerikansk sida, där man kan ställa frågor om allt, inklusive schack.

Arimaa - eller det verkliga intelligensspelet ?har skapats för att visa att det går att konstruera ett strategispel, i vilket ett dataprogram inte kommer att kunna slå en människa på mycket länge. Som bekant spelar de bästa kommersiella schackprogrammen idag jämnt med världens bästa schackspelare, Kasparov eller Kramnik. Den som kan utveckla ett dataprogram, som kan slå projektets bäste mänsklige Arimaa-spelare före 2025, vinner $10000 USD.

Artedrez - titeln har hämtats från en tidskrift, som Javier Carpintero redigerade i mitten av 90-talet. Webmastern strävar efter att kommentera de relationer med litteraturen och de sköna konsterna, som schacket har understött och understödjer. Många avantgardistiska fotografier. Språk: spanska.

Be wise chess sets ägnar sig åt schackuppsättningar och pjäser. Rådgivning om schackuppsättningar.

Beyond chess presenterar en rad innovativa schackbräden, runda, sfäriska och bräden för tre, fyra och sex spelare. Observera att det endast är prototyper; om de någonsin kommer att tillverkas, återstår att se.

Bienvenue sur images échiquennes - ett spännande potpurri med allt möjligt, inklusive dikter, från schackvärlden. Språk: franska.

Board Game Studies - ett internationellt sällskap som forskar om brädspel, deras historia och utveckling, runtom i världen. Sällskapet anordnar ett seminarium varje år och ger dessutom en tidskrift.

Buy Chess Online - Mikko Saari har skapat denna sida för att underlätta auktioner på eBay av schackprodukter genom att organisera dessa i olika kategorier. Språk: engelska.

Chess Award genomför årliga omröstningar om bästa schacksida i olika kategorier. Utmärkelsen initierades ursprungligen av Berndt Andersson, knöts sedan till Schacknyheter och har nu fått en egen hemsida. Språk: engelska.

Chess Ballet är en skärmsläckare för Windows95/98/NT4. Lustiga schackpjäser flyger omkring eller spatserar runt på skärmen. Du kan själv konfigurera skärmsläckaren för ytterligare inställningar.

Chess Collectors International är en sammanslutning för samlare av utsökta schackpjäser. Ett smakprov på deras kollektioner kan man få genom detta bildspel, som dock tar lång tid att titta igenom.

Chess Hero - en specialdesignad klocka för schackälskare, som bara finns i 333 exemplar. Anatoly Karpov och Judith Polgar har den.

Chessmen Art and History - doktor Mathieu och Ine Kloprogge informerar om sin bok med samma namn.

Chessmovies.com håller på att bygga upp en samling med schackvideoinspelningar med hjälp av schackentusiaster från hela världen. Du kan bl.a. se ett videoklipp från Bobby Fischers match mot Boris Spassky och massor med videoklipp med Alexandra Kosteniuk.

Chessphotos.com - den första kommersiella onlineagenturen för schackfoton.

Chess Pics innehåller massor av foton av schackspelare från hela världen, med viss slagsida åt spelare som gör sig på bild ?läs kvinnliga schackspelare.

Chess Prints - här kan man hitta “schackkonst med en surrealistisk knorr, bilder, som illustrerar de fantasirika, surrealistiska och metaforiska aspekterna av det spel som vi känner som schack".

Chess Rapsody 1 +2 - Lucius Etruscus (säkert en pseudonym) har lagt upp två videoklipp med underhållande schackscener från filmens värld.

ChessQuotes.com - denna sida har inte utformats som en referenssida utan som en förteckning över visdom och intressanta yttranden från världsmästare, stormästare, teoretiker och prominenta schackpersonligheter.

Chess stories - Short fiction - en samling av noveller, som på något sätt berör schack.

Chess The Game har introducerat det vertikala schackbrädet i syfte att utmana det traditionella sättet att spela schack.

ChessVotes organiserar diverse omröstningar i frågor, som till exempel: Vilket är det bästa stället på Internet för att spela schack i realtid?

ChessXchange - en sök- och auktionsplats för nya och begagnade schackböcker.

Church and Manor in Denmark dokumenterar schackbrädesmotiv på kyrko- och herrgårdsbyggnader, företrädesvis i norra Jylland.

Clasicos del ajedrez erbjuder schackklassiker och nerladdningar. Språk: spanska.

Connections between Music and Chess - John Greschak har sammanställt denna sida om förhållande mellan schack och musik: förteckning över musikstycken med schack i titeln, musikaliska termer i schack och så vidare.

Deep Ass!!! - denna hemsida ”publicerar seriösa och icke-seriösa rapporter på temat schack? Språk: tyska.

Der Schachterapeut - för schackspelare som behöver terapeutisk behandling. Manfred Herbold finns till hands 24 timmar om dygnet. Språk: tyska.

Dictionnaire des citations d´échecs - Alexandre Vasilescu, som är webmaster för schackklubben Sceaux och enligt honom själv en genomsnittlig spelare, har utvecklat en passion för schackcitat. Den 26/12 2006 fanns 519 citat av 197 författare på sidan. Språk: franska.

Die Schachnovelle (Schacknoveller) av Stefan Zweig - hemsidan är resultat av ett projekt vid det litterära kaféet i Bondenwald-gymnasiet i Hamburg-Niendorf. Språk: tyska.

Distraktion - den australiske schackspelaren Bob Cowley väckte viss uppmärksamhet genom att klaga över att hans kvinnliga motståndare hade distraherat honom genom sina företräden. Artikel.

Dr. Smither och några andra FICS-användare presenterar sina boksamlingar, bl.a. en utförlig Aljechin-bibliografi (Maeck). Språk: engelska och portugisiska.

Dutch Chess Collectors med valspråket: “Om det har något med spelet att göra…så samlar vi på det."

Easytorecall Web Directory, en engelsk portal, som också har en schacksektion med recensioner av webbsidor, artiklar etcetera.

En hyllning till schackspelet genom måleriet - en drygt halvtimmeslång video av Michel Miro på YouTube med målningar alltifrån tidig medeltid till nutid, ackompanjerad av musik.

Elliot Avedon Virtual Museum of Games är ett virtuellt museum, knutet till University of Waterloo i Kanada, om olika spel. När det gäller schackspelet fäster museet störst vikt vid schackuppsättningar från olika tider, länder och sammanhang.

Esnaola Chess Book Collection består av 1200 böcker och tusentals tidskrifter. Det framgår inte om det bedrivs försäljning eller inte. Språk: spanska och engelska.

Eurogallery Live Art anordnar, tillsammans med en internationell artist, en utställning av ett antal schackrelaterade verk. Schack som tema är nämligen mycket negligerat i konstens värld. Verken visas ”live?på webben genom dagliga uppladdningar.

Ferdis - Andreas Fecke publicerar sina humoristiska miniserier med schackpjäser som huvudrollsinnehavare. Språk: tyska.

Galerie Majo - Marika och Josef Bartu från Tjeckien säljer oljemålningar med schackmotiv från 50 till 190 euro. Språk: tyska.

Garden State Chess Museum i USA fokuserar på schackpjäser av alla de slag och tillhörande försäljning.

handmade.chess berättar om hur man framställer schackbräden och pjäser av olika material, framför allt av trä.

Hnefatafl hette vikingarnas brädspel, som de också tog med sig till Valhall. Reglerna förklaras på denna sida liksom att du kan testa att spela hnefatafl online. Språk: danska och engelska.

Jeu d´Échecs, Histoire et Littérature har inspirerats av Lewis Carrol, ”Alice i Underlandet?och ett visst mystiskt schackparti av samme Lewis Carrol. Språk: franska.

Jon´s Antique Chess Collection - en imponerande samling av fr.a. schackpjäser men också andra tillbehör.

Ken Wyld Association strävar efter att förteckna all världens schacklitteratur och schackbibliotek i en databas, ett bibliografiskt företag vilket förutsätter stöd från ett världsomspännande nätverk.

Gert Jan´s Kijk - holländsk konstnär, som har lagt ut många teckningar med schackmotiv på nätet.

Koningklijke Bibliotheek, Nederländernas nationalbibliotek, har en av världens största samlingar av allt som rör schack- och damspel, runt 30000 titlar. Samlingen bygger på Antonius van der Lindes, Meindert Niemeijers and G.L. Gortmans samlingar. Språk: nederländska och engelska.

Le jeu d´échecs innehåller schackhistoria, bland annat om schack på Karl den stores tid, men även om schacket som tema i litteraturen med mera. Från Dossiers pedagogiques/Biblioteque national de France, det franska nationalbiblioteket.

Mathematics and Chess Page - David Joyner diskuterar i denna artikel vad matematik och schack har gemensamt. Mycket, men framför allt kampaspekten skiljer dem åt.

MathWorldTM är “den mest kompletta matematiska resursen på nätet, sammanställd av internetencyklopedisten Eric W. Weisstein.?Här finns många schackrelaterade matematiska problem som till exempel: Hur många ställningar kan uppstå efter fyra spelade drag? Rätt svar: 71782 till 71870 (beroende på hur man räknar).

Metajedrez - schack som tema i litteraturen, filosofin, konsten, musiken, filmen och så vidare. Schack är inte bara schack. Språk: spanska.

My obsession with chess - en serie, som är sexton amerikanska fot lång, av Scott McCloud.

Oops (Hoppsan!) en blog (web log), en webbdagbok om schack.

Parties d´échecs par votes - Stewens d'Orchymont spelar schack mot offentligheten. Man röstar på ett drag och det drag som får flest röster vinner och spelas mot honom. Språk: franska.

Pastaman Schaakcartoons innehåller framförallt bilder, även animerade, med schackmotiv.

Eric Petit karikerar schackspelare.

Postales de ajedrez - bloggaren samlar fr.a. på vykort med schackmotiv. Språk: spanska.

Publishers Adresses innehåller en förteckning över schackförlag och schacktidskrifter.

Riesen-Schach - Mike Kaufmann äger sedan ett par år ett knähögt schackspel för utomhusbruk, men som han själv använder alltför sällan och därför är beredd att låna ut. Schackspelet är uppställt i Falkenberg Elster, en ort belägen mellan Berlin och Dresden i östra Tyskland.

Scacchi al cinema - schack på vita duken. Denna omfattande förteckning av filmer, där schack förekommer, om det så bara är ett schackbräde som visas, börjar med en stumfilm från 1914. En del filmpresentationer är inträngande. Språk: italienska och engelska.

Schachbücher - sidan riktar sig framför allt till samlare av schackböcker. Mycket tilltalande schweizisk sida. Språk: tyska.

Schachfiguren - Gerd Haehner har samlat på schackpjäser i alla slags material i runt 20 år. Språk: tyska.

Schachfiguren und Ästetik - i grund och botten är inte schackpjäser nödvändiga i schackspelet; de står endast i ett visst förhållande till själva spelet. De är den rums-tidliga representationen för en struktur i ett bestämt sociokulturellt sammanhang. Detta utreds närmare på denna sida. Språk: tyska.

Schach in der Literatur - Udo Harms samlar på ?och recenserar ?romaner, där schack förekommer som tema. Hans absoluta favoriter är Vladimir Nabokovs ”Han som spelade schack med livet?och Stefan Zweigs ”Schacknoveller? Språk: tyska.

Schach in Kunst und Kultur - schack är ett mycket viktigt tema i Elke Rehders allsidiga konstnärliga produktion. Hennes bilder kan fritt kopieras. Men webbplatsen innehåller också mycket annan information. Språk: tyska, engelska, spanska och franska.

Schachkalender.com säljer en schackkalender med humoristiska texter, kreativa schackfoton och vykort med schacktema. Språk: tyska.

Schachkollektion Dippert - en samling foton av schackpjäser, schackböcker, schackdatorer och schackspelare i turneringssammanhang. Språk: tyska.

Schackfotosamling - Fabrice Wantiez har skapat denna samling med schackfoton, framför allt från turneringar, som för övrigt också kommenteras. Språk: franska.

Schachkultur handlar om de avtryck, som schackspelet har avsatt i kulturella, vetenskapliga och i andra sammanhang. Språk: tyska.

Schach und Kultur - Frank Mayer från Barcelona sköter denna webbsida, som innehåller många intressanta, rikt illustrerade artiklar, med kulturhistorisk inriktning. En fröjd för ögat. Språk: tyska.

Schackbörsen - en svensk auktionsplats för begagnade schackböcker och som ger ett seriöst intryck.

Schackcitat - 323 citat, tänkvärda, dråpliga och platta om vartannat, återfinns på denna sida. Språk: franska.

Schackhälsningar kan skickas med hjälp av correspondencechess.com.

Schaken en reclame - schack i reklamen har sammanställts av Tornado Schaakvereniging. Språk: nederländska.

Shot Glass Chess - i den här schackvarianten har pjäserna ersatts med glas, som lämpligen ska fyllas med alkoholhaltig dryck. När man slagit någon av motståndarens "pjäser", måste man dricka upp innehållet i glaset. Denna regel motverkar kanske snabba avgöranden.

Rob Spaans har en sida om schack i litteraturen, i filmen och diverse bevingade ord om schack. Språk: engelska.

Spelstilar - Mats Winther analyserar olika spelstilar. Även på engelska.

Start - Frank Stiefel fångar schackvärlden i sina karikatyrer.

Steffans Foto-Portal innehåller drygt 17000 foton från schackturneringar och klubbevenemang i Tyskland sorterade i över 400 kategorier. Språk: tyska.

Ströbecks schackmuseum - allt började med att en biskop i Halberstadt lät spärra in en krigsfånge i Ströbecks vakttorn. Fången var i själva verket en prins och han lärde bönderna som vaktade honom att spela schack. Språk: tyska och engelska.

Tableaux ayant pour sujet les échecs - i skrivande stund hundrafemton (115) tavlor med schack som motiv återges. Den första stammar från 1400-talet. Språk: franska.

The Chess Cafe Archives - alla artiklar, recensioner och slutspelsstudier, som har publicerats på ChessCafe.com, kan laddas ner i PDF-format.

The Goddess Chess har som sitt motto att schackspelet skapades av en gudinna. Det behöver inte tolkas alltför bokstavligt, men sidan uppmärksammar särskilt den kvinnliga dimensionen i schack, kulturhistoriskt och i andra sammanhang.

The National Chess Library, det tredje största offentliga schackbiblioteket i världen, finns inrymt på Brightonuniversitets Hastings Campus. Det engelska schackförbundets bibliotek har nu ett permanent hem i Hastings, en stad med en lång anknytning till schackspelet och den årliga Hastings International Chess Congress.

The Ultimate Chess Trivia Quiz - frågesport i schack av Robert Koslowski.

www.123greetings.com har några gratis e-kort för schackdagen den 20 juli. Kanske mest för de yngsta schackspelarna.

YouthChess.com är en webbaserad dagbok, som sköts av en stiftelse för ungdomsschack vid en skola i Kalifornien, som är uppkallad efter Cesar E.Chavez, som i sin tur var facklig organisatör av lantarbetare i Arizona.

Zed the chessbot är en webbaserad schackrobot, som kan kommunicera om schack. Jag ställde den provocerande frågan ”draw??till den, varpå den svarade “what you said was either too complex or too simple for me? ett svar nästan på nivå med de svar, som oraklet i Delfi brukade ge.

Zelasny.com riktar sig till alla sexåringar i universum. Specialitet: design av schackpjäser "for the Zen of it".

Upp! Startsida!

 

eXTReMe Tracker

 

 

SCHACKPORTALEN

 

With Eco-Drive and replica watches other technologies such as radio omega replica watches controlled or GPS time synchronization, rolex replica they¡¯ve almost perfected the art of the omega replica sale watch that you never to need panerai replica uk to adjust. Look at most good Citizen watches, and that is replica watches sale actually their entire goal - to be a timepiece whose battery rolex replica sale you never need to change, and whose time and date are always right. One less thing to worry about, and rolex replica uk one more thing you can rely on.