SCHACKTEORI/SCHACKPROBLEM

Allmänt

Enskilda öppningar Mitt- och slutspel Schackproblem

Denna kategori är inte så skarpt avgränsad från Träna schack. Om du inte hittar vad du söker här, kan det löna sig att gå dit.

Allmänt

"1001 Brilliant Ways to Checkmate" av Fred Reinfeld kan laddas ner här. De första 24 exemplen kan studeras direkt på webbsidan.

A Basic Guide To Chess Openings - öppningarna illustreras med hjälp av webbaserad partiuppspelare.

A Beginner´s Garden to Chess Openings - en enkel introduktion av schacköppningar av David A. Wheeler.

About.com chess har material om spelöppningar och spelfällor.

Apertura de peón de rey (Kungsbondeöppning) innehåller korta beskrivningar av olika öppningar som uppstår efter 1. e4. Öppningarna åskådliggörs dessutom med hjälp av en partiuppspelare. Språk: spanska och engelska.

Aperturas ECO - man söker på öppningens namn, får upp ECO-koden och kan sedan visualisera öppningen med en partiuppspelare. Språk: spanska.

Baloo Chess kommer framför allt att behandla olika spelöppningar. Språk: franska.

Chess4us är en sajt, som sysslar med speciella öppningar och försvarssystem.

Chess Archeology har också en öppningsförteckning ordnade efter ECO-koder.

Chess Channel har producerat hundratalet webbaserade audiovisuella lektioner om spelöppningsteori, inklusive klassiska videos och tv-shower, som ursprungligen getts ut av GM Video, men som nu bearbetats digitalt. För att kunna ta del av genomgångarna måste man registrera sig och ladda ner Chess Channel viewer. Man kan se på utförliga utdrag från genomgångarna innan man bestämmer sig för om man vill betala för att se dem i sin helhet ("Pay per View"). Som presentatörer av de olika öppningarna fungerar engelska stormästare som Nigel Davies, Chris Ward och Julian Hodgson med flera.

Chess Openings - en HTML-version av den databas som distribueras tillsammans med GNU Chess.

Chess Openings Handouts - Exeter Chess Clubs utmärkta avdelning om spelöppningsteori.

Chess-Openings.info förtecknar de mest populära öppningsdragen i schack i fyra huvudkategorier: öppna, slutna, halvslutna och flankspel. Också mindre populära öppningar har inkluderats.

Chess Openings Software - Bookup 2000 Express, en schackdatabas, specialiserad på studiet av schacköppningar, finns i tre versioner, varav en är gratis. Se även "Schackmjukvara".

Chess Openings Statistics - Adam Bozon har undersökt ett stort antal stormästarpartier sedan 1991 för att se vilka öppningar, som är vinstrikast för vit respektive svart, liksom sämst.

Chess-Poster.com har en omfattande avdelning om spelöppningar.

Chess Publishing.com har över 5000 sidor stormästaranalys av olika öppningar. Varje öppning uppdateras månatligen.

Chess City (redaktörer Avery Cardoza och Eric Schiller) sysselsätter sig med gambitar, bland annat Blackmar-Diemergambiten.

Chess Siberia har en utförlig förteckning över öppningar med ECO-koder angivna.

Chess Theory ägnar sig just åt schackteori, öppningsteori, övningar, studier och analyser och ”vill guida dig från klassisk till modern schackteori". Språk: franska och engelska.

Clasificación de aperturas de ajedrez - Jordi Gonzalez Boada har sammanställt denna spelöppningsförteckning på spanska.

Codes ECO et noms des ouvertures aux échecs - en förteckning på franska över ECO-koder och spelöppningarnas namn.

Complete ECO codes with variation names sammanställd av Exeter Chess club.

Cuadernos de ajedrez är en argentinsk schacktidskrift i pdf-format, som är specialiserad på spelöppningsteori. Språk: spanska.

Current Index of all chess positions - en spelöppningsförteckning. Spelöppningar åskådliggörs grafiskt och kommenteras kort.

Débuter aux échecs riktar sig till nybörjare, som vill lära sig spelöppningsteori. Språk: franska.

Die Eröffnungen - utförlig spelöppningsförteckning på tyska.

Die Fesselung ist immer und überall (Fängslingen finns alltid och överallt) - en "tämligen sällsam lärobok" om fängslingar av Hans-Peter Kraus. Språk: tyska.

Die SSK-Eröffnungsschule - SK Kaltenkirschen har sammanställt denna spelöppningsförteckning. Öppningarna kan spelas upp med hjälp av en partiuppspelare. Språk: tyska.

ECO-koder sammanställda av Steve Pribut.

Encyclopedia of Chess Openings inklusive matchstatistik. Partier kan laddas ner i PGN- eller CBF-format.

Echiquier.online - franskspråkig webbplats, som framför allt ägnas åt partianalyser. Nystartad.

Farside Chess har en förteckning på öppningar ordnade efter ECO-koder.

Armin Fingerhut´s Eröffnungstips vänder sig till klubbspelare, som är intresserade av vissa bestämda öppningar eller som vill utöka sin öppningsrepertoar. Språk: tyska.

Gambitchess.com specialiserar sig på gambitar och anordnar även e-mailschackturneringar.

Gambit Site, som drivs av Tomas Stock, behandlar allt som rör gambitar. Språk: engelska och tyska.

How to improve your chess openings av Ignacio Marin.

Il quaderno della teoria (Anteckningsbok om teori) behandlar schacköppningar, speciellt icke-ortodoxa. Dessutom finns det en del kommenterade partier. Språk: Italienska.

Introduction au jeu d´échecs - en personlig och icke-pretentiös sida om schack, som framför allt vänder sig till amatörspelare, som spelar hellre än bra, men som ändå exempelvis skulle vilja besegra ett schackprogram, helst med svart! Sidan fokuserar på spelöppningsteori. Språk: franska.

La Novedad Teórica del Día - stormästare Juan Sebastián Morgado publicerar dagligen nyheter ifråga om spelöppningsteori. De kommenterade partierna kan antingen laddas ner i ChessBase- eller PGN-format. Sidan ingår i Ajedrez de Estilo. Språk: Spanska.

La pagina de ajedrez de Pepe - denna sida innehåller utförliga diskussioner om spelöppningsteori. Dessutom finns sju schackproblem, hämtade från "Libro de ajedrez" av Alfonso X, som publicerades i Sevilla 1283.

Leonids Megapage behandlar en rad öppningar. Kanske försvunnen.

Les principales ouvertures aux échecs
(De viktigaste öppningarna i schack) från Le Jeu d´echecs expliqué, som också innehåller mycket annat intressant material, till exempel en ordlista. Språk: franska.

Minor opening mistakes - om små misstag i öppningsspelet och deras konsevenser. Från Exeter Chess Club.

Network of Chess Openings - författaren har sammanställt ett nätverk av öppningar, i första hand för att förbättra sitt eget spel. Öppningsregistret innehåller inte bara standardöppningar utan även spelfällor. De olika öppningarna kommenteras också.

Opening Lanes - Gary Lane har alltsedan juni 1996 skrivit en månatlig kolumn i ChessCafe.com som svar på läsarfrågor om öppningsteori.

Ouvertures et codes ECO aux échecs - en komplett spelöppningsförteckning på franska från ejec-echecs.org, det franska korrschackförbundet.

Schacköppning - artikel på Wikipedia. Utförligare artiklar i samma ämne på engelska eller norska.

Schacköppningar - Virsbo Schackklubb har en avdelning om öppningar, som kan spelas upp direkt.

School of Computing i Salt Lake City, USA, har en webbaserad partiuppspelare för öppningar.

Shredder Computer Chess har en nätbaserad databas, som identifierar öppningen så fort du flyttat en pjäs.

Skakteori behandlar ett antal öppningar som Kungsindiskt, Grünfeld, Siclianskt, Caro-Kann med flera. Språk: Danska.

Step-by-step Analyse - en grundläggande strategi, SCAN, utvecklas av Russel Black i två artiklar.

Sudbury Chess Club har en avdelning om schacköppningar, inklusive varianter, som kan spelas upp direkt på webbplatsen.

The 64 commandments on Chess - sextifyra budord om hur man spelar schack, alltså.

The Chess Kamikaze Home Page favoriserar gambitar.

Tricks and traps - de bästa schacktricksen fokuserar på f2- och f7-rutorna, enligt författaren, som dessutom anser att Caro-Kann är en dålig öppning.

Unusual Chess Openings - Adam Bozon har förtecknat 60 ovanliga öppningar. Vissa anser han vara enbart löjliga. 500 partier i flera av dessa öppningar kan också laddas ner i PGN-format.

Bill Wall har en lista på schacköppningar.

Wissenschaftliche Schachtheorie - schackspelet befinner sig mellan logik och kaos, men den hittillsvarande schackteorin har inte uttömt det logiska tänkandets kraft. Det ska den vetenskapliga schackteorin åstadkomma. Första bandet kommer snart. Språk: tyska.

Upp!Startsida!

Enskilda öppningar

Albins motgambit (1.d4 d5 2.c4 e5!? ?ECO-kod D08) ?Andrew Martin menar att nästan alla spelöpppningsteoretiker rynkar på pannan åt denna motgambit, men ändå fortsätter svart att vinna en massa partier! Språk: engelska.

Aljechins försvar (1.e4 Sf6) - ett parti, där Aljechins försvar används, publiceras varje vecka på Alekhine Game of the Week.

BDG variations - Knut Jarle Hjørnevik har sammanställt denna förteckning över alla varianter i Blackmar-Diemergambit liksom en del besläktade gambitidéer. Språk: engelska.

Belgradgambit (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. D4 exd4 5. Sd5!) behandlas av Tomas Stock på denna sida.

Birds öppning (1.f4) liksom även Froms gambit (1.f4 e5) behandlas på denna sida. Språk: franska.

Blackmar-Diemer Gambit - 1.d4 d5 2.e4 dxe4 3.Sc3 är en välkänd gambit.

Blackmar-Diemer gambit (1. d4 d5 2. e4 dxe4 3. Sc3 Sf6 4. f3 exf3) av Tom Purser. "Vit uppnår snabb utveckling, öppna linjer och aktiva pjäser. Svart måste försvara sig noggrant", skriver han.

Blackmar-Diemer gambit med tilläggstext .

Budapestgambit (Budapest Gambit for the Club Player): 1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4.

Caro gambit - 1. e4 d5 (eller 1...c6 2.d4 d5 3. Sc3 dxe4) 2.d4 dxe4 3.Sc3 c6 4. f3 diskuteras här av Rajmund Emanuel. Språk: engelska.

Caro-Kann ( 1.e4 c6 2. d4 d5) ?utdrag i PDF-format från Eric Schillers bok.

Caro-Kann, Panovattacken, Fianchettovarianten (1.e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Sf6 5. Sc3 g6). ”Svart är villig att ge upp d5-bonden och kan inte genast återta den? skriver Eric Schiller.

Collesystemet (Der Colle-Aufbau) - 1.d4 d5 2. Sf3 Sf6 e3 e6 Sbd2 c5 - sammanställt av Klaus Schumacher. Enligt honom är huvudfördelen med Collesystemet att vit inte behöver lägga ner någon större möda på att skaffa sig en bra och spelbar ställning. Språk: tyska.

Dambondespel, Collesystemet (1.d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 e6) - från Exeter Chess Club.

Damgambit, Icke antagen (1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Sf3 Sf6 5. Lf4 0-0 6. E2 Sbd7 - ECO-kod: D 37) av internationelle mästaren Zoran Ilic.

Damgambit - Mark Morss menar att d4 är vits bästa öppningsdrag och att svart med d5 hamnar i en försvarsställning med få vinstmöjligheter.

Diemer-Duhm gambiten (1.e4 e6 2.d4 d5 3.c4) en verkligt udda gambit, har en egen sida.

Engelskt (1.c4) - The Ideas behind the English opening. Från Exeter Chess Club.

Evansgambit . Denna klassiska öppning (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. B4) behandlas av Tomas Stock på denna sida.

Evansgambit - denna sida behandlar både antagen och avböjd Evansgambit.

Flodhästförsvaret (Hippopotamus Defence) sammanfattas av Nikolaj Kostov enligt följande: “Huvudidén bakom svarts uppställning är att fianchettera båda löpare (på b7 och g7) och placera springarna på d7 och e7 efter bondedragen d7 ?d6 och e7 ?e6." Språk: engelska.

Franco-Benoni (1. e4 e6 2. d4 c5) av Tim Harding. "Varför spela ett välkänd försvarsöppning där din motståndare behärskar fler än 20 drag när det är möjligt för dig att överraska honom redan i det andra?"

Franskt för nybörjare ?från Exeter Chess Club.

Franskt - Idéerna bakom franskt ?från Exeter Chess Club.

Franskt, Winkelmann-Reimergambiten : 1. e4 e6 2. d4 e5 3.Sc3 Lb4 4.a3 Lxc3 5. bxc3 dxe4 6.f3.

Fyrspringarspel, Halloweenattacken (1. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Sxe5) behandlas av Steffen Jacob, som också har skapat schackprogrammet Hossa.

Gambit Blackmar-Diemer - webbsida, tillägnad Blackmar-Diemergambiten, vilken intresserar sig för en syntes av olika försvar från svarts sida, spelövergångar till Blackmar-Diemergambiten och en del frågor som särskilt gäller denna öppning. Notera också partianalyserna i denna öppning. Eric Jego har ytterligare sidor om Blackmar-Diemergambiten, en bokhandel, bloggen Eric le Diemorophile och också en annan blogg. Språk: franska.

Gibbens-Weidenhagengambiten (1.d4 Sf6 2. g4 Sxg4) analyseras av Nick Cummings. Redan i drag 2 förbluffar du motståndaren!

Goringgambit (1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4.c3!?) av Gary Good.

Grob (1.g4!?) är "ett underbart överraskningsvapen mot goda spelare som är fastlåsta i vanliga öppningar", skriver Eric Schiller.

Grünfeldindiskt - 1. c4 Sf6 2.d4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7 5. Db3 c6 6. cxd5 . Artikeln fokuserar på vits angreppsmöjligheter på det ryska systemet. Språk:engelska.

Halaszgambit : 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.f4.

Holländskt försvar - Hebert Pérez Garciá går framförallt igenom Antoshinvarianten i holländskt. Språk: spanska.

Hübsch-Gambit, Das - 1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. e4 Sxe4 4. Sxe4 dxe4 är nära besläktad med Blackmar-Diemergambiten. Språk: tyska.

Kungsgambit (1. e4 e5 2.f4) - "Vem är rädd för kungsgambiten?" av Eric Schiller.

Kungsgambit (1. e4 e5 2.f4) behandlas av Tomas Johansson.

Kungsgambit - en genomgång av olika varianter. Från Exeter Chess Club.

Kungsgambit - varianten 1. e4 e5 2. f4 exf4 3.Sf3 Le7 (det bästa draget för svart enligt min mening) - behandlas på The Chess Openings Club Web Page.

Kungsgambit, Muziogambit (1. e4 e5 2.f4 exf4 3. Sf3 g5 4.Lc4 g4 5. 0-0 ) spelas i tematiska e-mailturneringar, som arrangeras av denna sektion av GambitSite.

Kungsindiskt (1.d4 Sf6 2.c4 g6) - undertitel: roligt med kungsindiskt.

Kungsindiskt (E60 ?E99), som introducerades av Louis Paulsen i slutet på 1800-talet, behandlas utförligt på denna sida. Även den som inte förstår franska, kan ladda ner partier i denna öppning.

Kungsindiskt - Indian King hyllar kungsindiskt (1.d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6). Webmastern planerar att utveckla en encyklopedi om kungsindiskt. Språk: engelska och holländska.

Larsens öppning, också kallad Nimzowitsch/Larsen-angreppet, uppstår efter 1. b2 ?b3. Enligt statistik från ChessBase är det den sjätte mest populära öppningen för vit. Språk: engelska, norska m.fl.

Le Blog de l´Orang-Utan (1.b4) behandlar Orangutang-öppningen. Språk: franska.

Le Gambit Blackmar-Diemer - Eric Jego, som kallar sig “diemerofil? tänker samla maximalt antal länkar och recensera böcker om Blackmar-Diemergambiten och kommentera partier med denna öppning. Hans bok om Blackmar-Diemergambiten är planerad till början av 2010. Språk: franska.

Le gambit Humphrey Bogart (1. d4 Sf6 2.g4!!?) - den här gambiten är också känd under andra namn: Gibbins-Weidenhagengambiten, Bronsteins gambit och Tim Krabbés gambit. Humphrey Bogart tyckte alltså också om att spela den. Språk: franska.

Lejonet - Menno Bijmolt, som startade denna sida en gång, presenterade Lejonet på följande sätt: “Som svart har du ett otroligt starkt vapen mot alla de vits öppningsdrag som du kan föreställa dig. Lejonet är ett utmärkt svar på 1.e4 eller 1.d4, men lejonet är också det bästa svaret på 1.c4 och 1.Nf3.?Språk: engelska och holländska.

Lettisk gambit (1.e4 e5 2.Sf3 f5) försvaras hett av John Elburg.

Nimsowitschs försvar (1.e4 Sc6) - är den spelbar?

Nimsowitsch försvar (1. e4 Sc6) behandlas av Marek Soszynski. Språk: engelska.

Orangutangen (1.b4) dissekeras av Marek Trokenheim.

Owens försvar (1.e4 b6), som lika gärna kan kallas damfianchetto, om vit spelar d4 som andra drag, Denna gamla öppning diskuteras av Christof Herbrechtsmeier. Språk: tyska.

Petrov (Ryskt parti) - för nybörjare (1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3). Från Exeter Chess Club.

Petrov (Tout sur la Petroff/Allt om Petrov), d.v.s. 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6. Sidan belyser Petrov på många olika sätt och 10000 partier i denna öppning kan laddas ner. Språk: franska och engelska.

Petrov, Cochranegambit (C42) av Uwe Bekemann, i form av en e-bok.

Pirc (1. e4 d6) - titeln är "Die Pirc die", vilket absolut måste tolkas som ett försök till avrättning av Pirc. Språk: engelska.

Ponziani (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. c3) har specialstuderats av den tidigare korrschackspelaren David Taylor.

Sicilianskt med 2. b3 - analys av Tibor Karolyi.

Sicilianskt - en introduktion till sicilianskt. Från Exeter Chess Club.

Sicilianskt (B40) (1.e4 c5 2. Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 4. Sc3 Lb4!?) behandlas av Ignacio Marin.

Sicilianskt, Introduktion till (Einführung in die Sizilianische Verteidigung) ?artikel av Erhard Frolik. Sicilianskt omnämndes för första gången 1594 av italienaren Giulio Polerio.

Sicilianskt, Najdorfvarianten uppstår efter 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3 d4.

Sicilianskt, Shveshnikovvarianten (1.e4 c5 2. c3 - ECO-kod B22) presenteras av Shveshnikov själv i en serie på sex artiklar.

Skandinaviskt försvar (1.e4 d5) är dokumenterat från 1435. Författare: David Hayes - Logical Chess.

Skandinaviskt försvar, Marshallgambit (1.e4 d5 2. exd5 Sf6)

Skandinaviskt försvar, Marshallgambit - samma öppning som ovan men kallas här skandinavisk gambit.

Skandinaviskt försvar, Tennisongambit (1. e4 d5 2. Sf3 eller 1. Sf3 d5 2.e4) - text i PDF-format.

Skotsk gambit (1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Lxc4) har äntligen fått en egen sida. En utmärkt öppning i blixt.

Skotsk gambit behandlas också av Tim Harding.

Skotsk öppning (1. e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.d4 ) analyseras av stormästaren Eugeny Shveshnikov på Kasparovchess hemsida.

Smith-Morragambiten mot Sicilianskt - 1.e4 c5 2. d4 cxd4 3.c3.

Spanskt (1. e4 e5 Sc3 Sc6 3. Lb5) - den spanska tortyren? Från Exeter Chess Club.

Spanskt, det klassiska försvaret :1. e4 e5 2. Sc3 Sc6 3.Lb5 Sf6 4. 0-0 Lc5 - ECO-kod C65. Del 2 .

Spanskt, Marshallattacken av Eric Schiller.

Steinitz-gambit ( 1. e4 e5 2. Sc3 Sc6 3. f4 exf4 4. d4) av internationelle mästaren Andrew Martin.

Tals gambit - dessa sidor, som är en undersektion till GambitSite , tillägnas denna gambit, som uppstår efter dragen: 1.e4 c5 2.f4 d5 3.exd5 Sf6 !? Språk: engelska.

Tvåspringarspel (1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5 med motattacken 4. - Sxe4 ) behandlas av Tim Harding.

Tvåspringarspel, Perreuxvarianten (1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d4 exd4 4. Sf3 Sc6 5. Sg5) av Michael Goeller.

Tvåspringarspel, Traxlers motattack
(La contre-attaque traxler) ?1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5 Lc5. Varianten kallas också den tjeckiska. Enligt webmastern en öppning för alla spelare, nybörjare såväl som erfarna spelare, speciellt för sådana som gillar heta duster vid schackbrädet. Språk: franska.

Urosovgambit (1.e4 e5 2. Lc4 Sf6 3.d4 exd4 4. Sf3) diskuteras av Michael Goeller.

Upp!Startsida!

Mitt- och slutspel

About.com chess har en slutspelsavdelning med en serie lektioner.

Arves är egentligen en initialförkortning för Alexander Rueb Vereniging voor SchaakEindspelStudie. Al Rueb var en av grundarna till FIDE och dess förste ordförande 1925. Föreningen ägnar sig åt slutspelsstudier. Språk: holländska och engelska.

British Endgame Study News av John Beasley.

Chess Cafe har en avdelning för slutspelsstudier.

Chesspro´s selected problems med ett antal program för att öva upp det taktiska kunnandet.

Chess Tactics Tester med ställningar hämtade från verkliga partier.

Chessquizz - Lionel Goldgewicht ("Guldtyngd") har konstruerat denna sida, med välfungerande onlineövningar med ställningar från ”de bästa schackpartierna i schackhistorien? Språk: franska.

Daily Chess Puzzles and Chess Problems - Brian Balestri publicerar dagligen schackproblem, som är hämtade från spelade partier. De kan också skickas via e-post.

EG issues 1-150 innehåller 150 nummer av EG (Endgame) från 1965 och framåt i pdf-format. I en ledare ställs frågan: "Why E G ... E G is very nearly egg. Analogies between the egg and the endgame study are not hard to find". Nästa fråga, som infinner sig, är om "eggheads" också sysslar med slutspelsstudier.

Encyklopedia of Middle Games existerar faktiskt.

Endgame Analysis Page med ett antal slutspelsstudier. Långsamt gränssnitt.

Endgame of the day, som tydligen publicerar en slutspelsstudie per dag. Man kan också abonnera på tjänsten via e-mail.

Esercizi di Tattica - taktiska övningar hämtade från spelade partier. Språk: Italienska.

Geistige Übungen für Schachboxer (Andliga övningar för schackboxare) - varje vecka en ny övning hämtad från ett spelat parti. Språk: tyska.

Harold van der Heijden har en sida som framförallt ägnas åt slutspelsstudier. Språk: engelska.

Key moves publicerar varje vecka ett schackproblem från spelade partier. 127 ställningar arkiverade.

Lessons in endgame strategy av Jan van Reek kan laddas ner direkt.

Mastery in Chess behandlar tornslutspel, där också löpare eller bönder ingår.

Michaels Schach-Studien innehåller c:a 200 schackstudier. Språk: tyska.

Practical Chess Endgame - Brian Gosling presenterar varje söndag ett slutspelsproblem.

SC 34 Viernheim har en träningssida, som framförallt behandlar slutspel. Språk: tyska.

SC Grafenau har genom Wolf Gregor en avdelning, Kombi-Ecke (Kombinationshörnet) med 90 taktiska uppgifter (10 nya uppgifter varje månad) hämtade från spelade partier. Språk: tyska.

Schach Endspiele - tysk sida specialiserad på slutspel.

Taktik-Datenbank från MailChess innehåller 3500 ställningar, i de flesta fall hämtade från spelade partier, i några fall från uppkomna varianter. Gratis. Språk: tyska.

John Tamplin's Tactical Problem Tablebase - omfattande databas med taktiska problem, dock utan kommentarer.

Top 10 chess innehåller fr.a. kombinationsövningar och analyser av mittspelsställnngar.

Trouvez le coup deçisif ! (Hitta det avgörande draget!) - Daniel Sequies har sammanställt 200 ställningar, där det gäller att hitta det avgörande draget. Sidan innehåller också en hel del annat om schack. Språk: franska.

Web-Abfrage der Nalimov Endgame Tablebases - du kan sätta upp en ställning med maximalt sex pjäser, inklusive kungar, och sedan räknar det webbaserade programmet ut hur många drag det behövs för att till exempel vit ska sätta svart matt. Olika varianter anges också. Språk: tyska.

SCHACKPROBLEM

132 Studies and Problems konstruerade av J.T. Sanderse.

Alekhine.net innehåller schackproblem, studier och taktiska uppgifter, i de flesta fall hämtade från Aljechins partier. Dessa kan lösas med hjälp av en partiuppspelare, som dessutom kan fungera som ett webbaserat schackprogram. Språk: ryska, engelska och franska.

British Chess Problem Society.

Bruno´s Chess Problem of the Day - ett nytt schackproblem varje dag med angiven svårighetsgrad.

Andrew Buchanan sysslar med retrograd analys, som utgår från olika pattställningar, "dead reckoning".

Caissa.net ägnar sig åt schackproblem och -studier. 145 olika kompositioner har sammanställts. Språk: franska.

Chess composition - Ján Golhas sida innehåller egna schackproblem, information om problemturneringar och så vidare. Språk: slovakiska och engelska.

Chess Composition Books - elektroniska utgåvor, antingen zippade eller i pdf-format, av böcker, som inte längre omfattas av copyright. Ansvarig Anders Thulin.

Chess Composition Microweb med Juraj Lörinc från Slovakien som webmaster innehåller inte bara egna schackproblem, men också allt möjligt om och kring schackproblem. Språk: engelska.

Chess dBase - Jaroslav Štún, slovakisk schackförfattare och –komponist har skapat denna databas, som innehåller mer än 200 av hans egna schackproblem av olika slag: fantasischack, ortodoxa, hjälpmatter o.s.v. Språk: engelska.

Chess problem - utmärkt artikel från Wikipedia om schackproblem eller schackkomposition. ”Exakt vad som utgör ett schackproblem är i viss utsträckning föremål för debatt.?Språk: engelska, tyska, franska m.fl. språk ?dock ej svenska.

Chess problem terminology förklarar en rad avancerade begrepp inom problemschacket.

Chess Problem Discussion Board - diskussionsgrupp om schackproblem. 92 användare hade postat 491 inlägg den 21/8 2004.

Chessproblems är en tekniskt avancerad sida för schackproblemlösning. Användarna kan lösa och undersöka alla slags schackproblem genom en interaktiv applet. Man kan också kommentera enskilda problem eller diskutera dem i ett forum.

Chess Problems Online innehåller 342 problem - och växer!

Chess Problems Unlimited innehåller kombinationsproblem, slutspelsproblem och mattproblem.

Chess Puzzles by GMs innehåller en massa schackproblem, tagna från ställningar i partier spelade av världens främsta spelare.

Chess Teaching innehåller en massa schacklektioner och övningar avseende alla partifaser och alla spelnivåer. Du kan få en snabb överblick genom att titta på indexsidan för schacklektionerna, men du kan också navigera på webbplatsen genom att använda taggar eller kategorier eller genom att använda sökfunktionen.

Chess Tempo innehåller mer än 35000 problem. Problemen kan lösas interaktivt och direkt på webben liksom på tid. Tio språk, däribland svenska.

Classic Chess Problems - "en samling av de bästa schackproblemen av de bästa konstruktörerna".

Codex for Chess Composition, som utvecklats av Permanent Commission of the FIDE for Chess Compositions, behandlar de allmänna principerna för verksamhet kring schackproblem som komposition, lösning och publicering. Codex är snarast beskrivande, inte föreskrivande.

Composers of chess - en kort introduktion av Bill Wall om konsten att konstruera schackproblem och med uppgifter om del kända konstruktörer.

Dansk Skakproblem Klub har dessutom en diger samling länkar till andra schackproblemsidor.

Don French´s Chess Problem Page har många länkar till problemschack.

Etienne Dupuis presenterar en rad olika schackproblem på sin sida, alltifrån ortodoxa problem till bevispartier. Hans program Euclide.0.92 används för att konstruera bevispartier. Språk: franska och engelska.

Hilmar Ebert ägnar sig framförallt åt problemschack, men det finns också en hel del annat material, bl.a. schackhumor, på sidan. Språk: tyska.

Ecochess ?instruktiva schackpartier kan spelas upp i olika öppningar. Därutöver presenteras en rad taktiska övningar och slutspelsövningar.

El arte del mate en dos (Konsten att göra matt i två drag) - Eduardo Sadier från Buenos Aires, Argentina, sköter denna sida, som den 19/11 2009 innehöll c:a 35000 problem. Språk: spanska och engelska.

Estudiando ajedrez - "en blogg för alla som önskar lära och begagna sig av detta sköna spel? Varje vecka publiceras ett nytt schackproblem och ett nytt kommenterat parti. Språk: spanska.

Genios64 - Emmanuel Ranalli har skapat denna blogg om schackproblem ”för att understödja de schackspelare som dagligen övar på spelets taktiska sida? Språk: spanska.

Peter Güssow har sysslat med problemschack sedan barnsben. Sidan innehåller många egna kompositioner, alltifrån tvådragare till en tjugodragare. Språk: tyska.

harmonie, som grundades av Torsten Linss, är en tidskrift som ägnar sig åt schackproblem. Språk: Engelska.

Alexander Herbstmann - ett antal ställningsstudier av Herbstmann, vilka alla slutar med remi. Språk: engelska, tyska, franska och italienska.

Ideachess är en gratis sida, vars syfte är att bistå schackälskare att förbättra sitt spel genom att lösa interaktiva matt- och taktikövningar. Det finns 23000 sådana. Det typiska med Ideachess är den inbyggda taktiska realtida schackmaskinen, som omedelbart avslår felaktiga lösningar.

Ifgash - poängen med schack är att bara en kan vinna, inleder webmastern med att konstatera. Därför heter schack också schackmatt på ryska. Språk: spanska.

il matto del postino - italiensk sida med schackproblem. Språk: Italienska och engelska.

Bengt Ingre ?Schackproblem - Bengt Ingre (1934-2000) spelade under hela sitt liv schack, men blev med tiden alltmer intresserad av problemlösningar. Han var också verksam som internationell domare i FIDE. Det finns få hemsidor om problemschack på svenska ?den här är nog den bästa.

Initiation au problème d´échecs, d.v.s. introduktion till problemsschack. I motsats till kombinationsövningar hämtas inte ett problem från ett spelat parti utan är helt och hållet konstruerat av kompositören, som försöker förverkliga ett tema. Språk: franska.

janko.at ägnar sig åt retroanalys i problemsschack. Språk: tyska.

Killerzug.de - här kan man träna sin taktiska och kombinatoriska förmåga. Tre svårighetsnivåer. Språk: tyska.

Vaclac Kotesovec, själv skapare av schackproblem och program för problemschack, har en av de mest uttömmande sidorna om problemschack på nätet som finns. Språk: engelska och tjeckiska.

Les Archives des Problémistes - ett stort arkiv ordnat efter tema, författare, källa och så vidare. Språk: Franska.

Les Échecs Artistique - Gilles G. Jobin har sammanställt en samling med 353 schackstudier av 153 kompositörer. Språk: franska.

Lexikon des Problemschachs - ett problemschacklexikon, som innehåller många intressanta termer. Redan det första ordet i lexikonet, ”Albino? fick plötsligt en ny betydelse. Språk: tyska.

Marcos Homepage ?Schachprobleme med drygt 80 schackproblem. Språk: tyska.

Mastermove (Mästardraget), som sköts av Bert van der Marel, är en interaktiv sida med frågesport och problemlösning kring slutspelskomposition. Mastermove uppdateras varje vecka. Det finns över 150 problem i arkivet.

Mates animados - 33 lättsamma och animerade mattövningar. Du behöver inte förstå spanska för att genomföra dem.

Mat Plus - hemsida för Mat Plus Review och Yugoslave Chess Problemists Society.

Mr. MIP´s Chess Palace inkluderar en interaktiv schackproblemsmaskin, som gör det möjligt för dig att testa din förmåga att lösa en- eller tvådragare och andra uppgifter.

Abdelaziz Onkoud, internationell mästare, gillar att syssla med schackproblem nattetid. Denna sida är den lyckliga fortsättningen på dessa underbara nätter. Språk: franska.

Online Chess Problems - lös schackproblem och tävla. Turkisk sida på engelska.

OzProblems.com är en sida, som tillägnas problemschack i Australien.

PDB Server (Chess Problem Database Server) är en internetbaserad databas för schackproblem. Den innehåller i skrivande stund 262517 problem av olika slag. Databasen är ett resultat av många bidragsgivares insatser. Språk: tyska, engelska och franska.

Phénix - fransk tidskrift tillägnad problemschack. En hel del problem faller under varianten älvschack, även känd som sagoschack eller feschack.

Problemas de ajedrez/Chess problems ?Jose Luis Perez kommer att publicera ett schackproblem per dag, som han hoppas att läsarna kommer att kunna lösa. Språk: spanska.

Problemas de Xadrez av Leo Mano behandlar framförallt schackproblem, men har också taktiska övningar. Språk: Portugisiska. Delvis på engelska.

Problemas de Xadrez - Roberto Stelling från Rio de Janeiro, framgångsrik problemlösare, sköter denna sida. Språk: portugisiska.

Problemesis är en fransk-engelskspråkig nättidning om schackproblem. Notation på franska används.

Problemiste Collection - här finns en massa schackproblem att ladda ner. Språk: franska. Det tycks krävas speciella program som Alybadix eller Problemiste för att sedan kunna visualisera problemen.

Problem Online 2004 - kroatisk nättidning för schackproblem. Språk: engelska.

Problemschach in Österreich innehåller förutom problem också en kort introduktion till schackkompositionens fascinerande värld. Språk: tyska.

Vito Rallo´s Home Page innehåller schackproblem och "heterochess". Nytt schackproblem varje månad. Språk: italienska och engelska.

rooff´s Chesspage - webmastern, som är utbildad schacktränare, presenterar ett antal schackproblem och andra övningsuppgifter. Språk: tyska.

Sack the King! uppdateras dagligen. Uppgiften består i att lista ut den bästa dragföljden, den som leder till fördel eller till matt.

Satiriki.ru/chess innehåller massor av schackproblem, studier och ställningar tagna från spelade partier och som kan lösas direkt på webbplatsen. Språk: ryska, engelska och franska.

Schachaufgaben und Schachprobleme - Peter Vogels sammanställning innehåller 1000 sidor, 99000 diagram, 3000 källor och 5000 författare. Om materialet publicerades i bokform, skulle det motsvara 235 band på vardera 400 sidor! Språk: tyska.

Schachaufgaben von Peter Rösler illustrerar en rad märkvärdigheter inom problemschacket. Språk: tyska.

Schach ohne Gegner (Schack utan motståndare), av Vladimir Šarcevic, handlar om problemsschack. Språk: tyska.

Schachproblem des Tages - på det österrikiska schackförbundets webbplats kan du hitta ett schackproblem varje dag. Språk: tyska.

Schachprobleme und Problemschach av Rolf Kraetschmer. Innehållsrik och intressant sida. Språk: tyska.

Schach und Matt! - här presenteras en metod hur man med hjälp av ”vulkanisk?logik löser schackproblem och olika studieuppifter. Språk: tyska.

Schackhjärnbruk - Jesper Hall har sammanställt några schackproblem för Forskning och Framstegs räkning.

Schwalbe - deutsche Vereiningung für Problemschach, bildades ursprungligen 1924, och som också ger ut en tidskrift för problemschack, anordnar turneringar och så vidare.

Solving chess rapporterar om schackproblemlösning världen runt. Sidan sköts av Lubomir Siran.

Solving Ortodox Chess Problems - Heiner Marxen, som har intresserat sig för schackproblem sedan 1973, presenterar detta område på denna sida. Han har också utvecklat problemlösningsprogrammet CHEST. Språk: engelska.

Some Novel Chess Problems - Andrew Buchanans sida handlar framför allt om retrograd analys, som utforskar vilka schackdrag som har lett till en viss bestämd position.

Soumen Tehtäväniekat (Finska Schackproblemsällskapet) publicerar också en tidskrift. Hemsidan delvis på engelska.

Springaren.se är officiell webbplats för Svenska Problemschackklubben och dess tidskrift Springaren, som utkommer fyra gånger per år.

Werner Speckmanns (1913 - 2001) efterlämnade böcker, avhandlingar etc. om schackproblem kan laddas ner i elektronisk form från denna sida. Språk: tyska.

StrateGems ges ut av Good Companions, som i sin tur är en internationell sammanslutning för schackproblementusiaster, både sådana som föredrar att konstruera problem och sådana som föredrar att försöka lösa dem.

Vincent´s Chessproblems Page med 117 problem i skrivande stund.

Stanislav Vocal´s Chess Composition - de första schackproblemen stammar från 1965.

The Babson Task - detta problem vann Shakmatniy v SSSR:s första pris 1983.

The Chess Examiner förtecknar mer än 1000 schackproblem inklusive slutspelsstudier och annat.

The Gorfo Pages Problem Chess, som administreras av Göran Forslund, uppdateras månatligen.

The Ural´s Problemist sköts av Andrej Selivanov, någonstans vid Uralbergen kanske. Språk: ryska och engelska.

Unión Argentina de Problemistas de Ajedrez - en argentinsk förening för schackkompositörer. Medlemmarna är offentliga.

Robert F.A. Zwaal, holländsk professor i biokemi, har en sida med schackproblem och kuriosa. Språk: engelska.

Upp!Startsida!

eXTReMe Tracker

 


 

SCHACKPORTALEN

 

So, every time you chanel replica sale truly have to devote some bucks on the excellent chanel replica sale bicycle bag, just make certain which you end up chanel replica picking best bag not compromising on top good quality, in addition the one which chanel replica sale includes a lock to secure your valuables. Also shield in brain that bag must have chanel replica sale energy in order that it won??t sag or change shape any time you fill it along with chanel replica handbags your things.