PARTISAMLINGAR

64ChesStreet har en partidatabas med 173700 partier ordnade efter ECO-koder. Partier är sparade i ChessBase 6-7 format och kan spelas upp i ChessBaseLight, som kan laddas ner gratis från ChessBase.

Ajedrez en Mar del Plata innehåller bland annat partisamlingar från ett antal argentinska stormästare. Turneringsrapporterna är ålderstigna.

ag.numerics.net med partisamlingar från de viktigaste turneringar från och med år 2000. Språk: engelska.

Argedrez är en partidatabas på nätet, som eftersträvar att samla partier med argentinska schackspelare på ett enda ställe. Språk: spanska - och numera också på engelska.

At-Krays.com - partisamlingen innehåller i skrivande stund mer än 17 miljoner partier. Du kan ladda ner ett enskilt parti, partier enligt öppning och enligt ECO-kod.

Lars Balzer har mig veterligt den mest omfattande länksamlingen till partidatabaser på nätet. Om du verkligen vill samla på partier, ska du gå hit. Språk: engelska och tyska.

Base Française - 40290 partier från olika schackevenemang i Frankrike kan laddas ner från Echiquier Quimpérois hemsida.

Battle Royale - 1924 års turnering i New York. Materialet från denna turnering är så omfattande att det aldrig kommer att publiceras i bokform. Däremot finns det i form av en e-bok med texter och nerladdningsbara partier.

BrasilBase - en historia om brasilianskt schack genom dess spelare, partier och turneringar. Språk: portugisiska.

Chess 5 - ”din schackdatabas online”. Du kan spara dina schackpartier på nätet och skicka dem till vänner, eller låta andra medlemmar bedöma dina partier. Det betyder naturligtvis att kvaliteten på partierna kommer att variera högst avsevärt.

Chess Analyses - på Jan van Reeks sida kan man hitta stora annoterade partisamlingar, partisamlingar från superturneringar och mästarmatcher och sist men inte minst 150 partier med klassiska slutspel för nerladdning.

Chess Archive har 42000 partier från stormästare.

ChessBase Online Database innehåller miljoner partier. Man kan söka på såväl öppningar som spelare och spelresultat.

Chessbites är en interaktiv partisamling med partier huvudsakligen med ryska spelare. Språk: engelska.

Chess Database (eller Schachserver) är en online schackdatabank (med cirka 37 miljoner ställningar från ungefär 500000 partier och 700000 dataanalyser), som annoterar ditt schackparti eller ställning med referenspartier, sorterade efter spelarnas spelstyrka. Inom några ögonblick kan ditt annoterade parti eller din ställning laddas ner. Språk: tyska och engelska.

Chess Game Notation File Converter - detta program konverterar partier med schacknotation i PGN-format från ett språk till ett annat. Det är ju ett problem att pjäserna har olika förkortningar på olika språk. Konvertering från grekiska, tyska, franska, italienska och spanska till/från engelska ingår redan. Men det är möjligt att lägga till egna konverteringsspråk i programmet.

Chess Informant började publiceras 1966. Deras partisamlingar finns nu också att köpa i elektronisk form.

Chesslib - mer än 2 miljoner partier ordnade enligt ECO-koder kan laddas ner från denna välgjorda nätplats, som sköts av Arild Fredriksen, Norge. Dessutom kan ett stort antal stormästarpartier spelas upp direkt via en webbaserad Java-uppspelare. Arild Fredriksen lade också ut 2,8 miljoner partier i Scid-format (se Scid, som är en gratis partidatabas) den 22/11 2002. Det går snabbare att hämta ner partisamlingar i Scid- än i PGN-format. Partierna måste i och för sig spelas upp i Scid, men Scid kan exportera till PGN. Just nu (19/10 2007) verkar man dock bara kunna ladda ner Nalimovs slutspelsdatabaser.

ChessMosaic.com - schacksida av Dusan Stamenkovic. Samling med över 1,1 miljon partier i PGN-format och över 500 schackmaskiner.

Chess Player´s Collection - 50000 mästarpartier annoterade med hjälp av Fritz ("annofritzed"). Dessa har hämtats antingen från partisamlingar på nätet eller från schackböcker. Ansvarig: Günther Ossimitz. Språk: engelska.

Chess World har samlat partier i ett antal vanliga och ovanliga öppningar för nedladdning i zippat PGN-format.

Colorado Chess Games – partisamling och videoinspelningar av schackspelare i Colorado, USA.

Francesco Costa´s Web Page on Chess är en stor databas med partier, som har spelats på senare tid, och som ordnats efter öppning. Öppningarna anges på engelska, men de inledande kommentarerna till respektive öppningar och de nerladdningsbara filerna är oftast på italienska.

Detta´s downloadable chessgames med många partier, speciellt från Tyskland. Partierna kan laddas ner i zippade cbf-filer. Språk: engelska.

Encyclopedia of Chess Openings, en databas med en miljon partier sorterade efter spelöppningar, har skapats av Mike Leahy, “databasmannen”. Partierna kan laddas ner i Bookup 2000 Express – hur demonstreras i en instruktiv webbvideo.

ERK.DK - Erik David Johnson har en schacksektion med länkar till partisamlingar, antingen i form av ZIP-filer eller webbaserade med partier som kan spelas igenom direkt online.

Falköpings Schacksällskap har konstruerat en hjälpsida för att underlätta hämtning av partier (ordnade efter spelare) från Pitt Chess Archives.

Filelibrary.com med inte mindre än 3861 filer med partier från turneringar fr.o.m. 1901 och framåt.

Fischer´s 60 memorable games - sextio minnesvärda partier av Bobby Fischer.

Free Downloads of annoted Chess Databases - Jan van Reek har skapat denna sida, varifrån bland annat kommenterade partier från 29 superturneringar, från Baden-Baden 1870 och framåt, kan laddas ner.

GreekBase - grekisk partisamling.

ICCF On-line Game Archive - omkring 16000 partier i PGN-format.

Ingo´s Chess Office for You - varje onsdag läggs 3000 till 6000 partier från olika turneringar ut på denna sida för nerladdning. Språk: tyska och engelska.

Internationale Partienarchive länkar vidare till de flesta nationella partidatabaser av betydelse.

Lee Holder´s Chess Downloads är en förteckning av partisamlingar på nätet. Se sidan som ett komplement till Lars Balzers länksamling.

La Regence som är knuten till notzai, de franska schacknyheterna på nätet, har en omfattande samling med partier från 1997 - 2001. Språk: franska och engelska.

Les Echechs.com tillhandahåller både gratis partisamlingar och partisamlingar på CD-Rom på beställning. Språk: Franska.

Masterchessgames innehåller tre miljoner partier ordnade efter ECO-koder för nerladdning. Dessutom finns det ett webbaserad program, som identifierar öppningar och anger vinststatistik utifrån gjorda drag.

Matthew´s page - här finns 3 miljoner partier att ladda ner gratis.

NorBase är en partidatabas med nästan 28000 partier hämtade från norska turneringar.

OlimpBase ägnas schackolympiadernas historia från 1924 och framåt. Partisamlingen är inte komplett ännu. Databasen innehåller komplett match- och spelarstatistik, sammmantaget och för varje enskild händelse. Sammanställd av Wojciech Bartelski from Polen. Språk: engelska.

OlimpBase 

Online Schachclub.de har förtecknat alla partier som spelats i världsmästerskapen sedan 1896, och som dessutom kan spelas upp direkt på nätet. Alla schackvärldsmästare porträtteras kort. Språk: tyska.

Opening Masters senaste databas (5/6 2011) innehåller mer än 6 miljoner partier. Databaserna kan köras under såväl Chessbase som ChessAssistant. Projektet finansieras genom medlemsavgifter. Opening Master spronsrar i sin tur ICCF.

Partidas de ajedrez por apertura - denna sida innehåller en samling av nyligen spelade partier, ordnade enligt öppning, och nedladdningsbara. Språk: spanska.

Partite commentate - korrschackpartier kommenterade av spelare, medlemmar i det italienska korrespondensschackförbundet, ASIGC.

PGN-Standard, ett av de elektroniska format som schackpartier kan sparas i, förklaras på denna sida.

Pitt Chess Archives, en klassiker, har en mycket omfattande samling partier. Man kan söka både på öppningar och spelare.

Polbase innehåller drygt 16000 partier från turneringar, som har spelats i Polen alltsedan 1918. Språk: polska och delvis engelska.

Portabel Game Notation, artikel från Chess.About.com., som förklarar PGN-formatet.

Schach-Datenbank har ambitionen att samla alla partier från de viktigaste turneringarna från och med 1843 och framåt. Hittills har Wilfried Günther hunnit till 1899.

Schach.news.com har en databas med till exempel partier från de 100 högst rankade manliga spelarna i världen, de 20 högst rankade kvinnliga spelarna plus en del andra spelare.

Svebas samlar schackpartier, som har spelats i Sverige. Projektet startade 1998. Det äldsta partiet stammar från 1848. PGN-format.

TaL's Chess Page - en partisamling med ungefär 100 olika annoteringar av det berömda partiet mellan Kasparov and Topalov in Wijk aan Zee 1999. Annoteringarna inkluderar kommentarer från åtskilliga stormästare som Kasparov, Ftacnik, Seirawan, Short, Kavalek, Byrne, Winants, Speelman, Stohl och många andra, liksom analyser av en del schackmaskiner.

Target On Chess - Michael Wäsch har samlat 360000 stormästarpartier och 900000 partier mellan schackmaskiner för nerladdning. Han ger också goda råd om hur man använder slutspelsdatabaser i schackmaskiner. Språk: tyska och engelska.

The World Chess Championship har samlat partier från världsmästerskapen alltifrån 1886 och även från tidigare inofficiella sådana.

Thomasollo - fransk pedagogisk sida om schack. Speciellt intressant är förteckningen över partidatabaser på nätet. Dessa är ordnade efter ECO-koder och engelska använd för beteckningarna på öppningarna.

Interaktiva partisamlingar

chessgames.com - ny partidatabas på nätet med olika sökmöjligheter. Partierna kan spelas upp direkt.

Chess Lab var först med att skapa en interaktiv partisamling, som innehåller 2 miljoner partier, på nätet. Konstruktörerna av Chess Lab har också startat spelplatsen Game-Colony, en mycket välgjord sådan.

Som god tvåa efter Chess Lab startade ChessBase en interaktiv partisamling på internet.

Chess-Ref.org - Beda Kosata har skapat denna interaktiva partisamling, som innehåller181235 partier med 21891 spelare. Det finns både ett spelar- och ett öppningsindex.

GensUnaSumus - interaktiv partidatabas, som startade med 750000 partier den 5/12 2005. Målsättningen är att den ska uppdateras med 1000 partier varje månad. Medlemskap kostar €12 per år. Språk: engelska.

NICBase Online - New in Chess har en webbaserad partisamling på c:a 900000 partier (10/1 2003). 87000 spelare finns representerade.

Partidas commentadas (jugada a jugada) - ett begränsat antal kommenterade partier drag för drag. Sektionen har skapats av InterAjedrez och Ashanay tillsammans. Språk: spanska.

Wildchess är en gratis databas på nätet, som inte bara innehåller vanliga standardschackpartier utan även partier som spelats i andra varianter (Suicide, Atomic, Loser, Wild och Crazyhorse). Språk: franska, engelska, spanska, ryska och nederländska.

På CD-rom

De stora mjukvaruleverantörerna, som till exempel ChessBase , Schröder och Chess Assistant, ger naturligtvis också ut partisamlingar på CD-rom.

Internet Service Team säljer partisamlingar på CD. Tre CD:n med totalt 5 miljoner partier.

Knut Neven säljer en partisamling på CD bestående av drygt 2 miljoner partier. Enligt egen utsago har han lyckats rensa bort alla dubbletter.

SlipperyParrot.com producerar - utöver ClubMate - också partisamlingar på CD. The SlipperyParrot Superbase innehåller mer än fem miljoner partier.

Upp!Startsida!

eXTReMe Tracker

 


 

SCHACKPORTALEN